Lund

”Problem på badet i flera år”

Simklubben Poseidon kritiserar avsaknaden av framtidsplaner och anser
att servicen till besökare och klubbar i Lund inte fungerat på flera år. 

Bild: Arkiv: Ingemar D Kristiansen
Enligt Roland Ekström, ordförande för Poseidon, har simklubben en vardagsdialog med uppemot 7 000 barn och vuxna som ofta besöker Högevallsbadet. Klubbens bild är tydlig.
– Problemen på Högevall är inte en ventilationsfråga eller en intrimningsfråga. Det är en kulturfråga. I flera år har det funnits en brist på framförhållning och kommunikation och en oförmåga att leverera service. Det går ut över våra anställda, ledare och medlemmar och över andra besökare, säger han.
Att klubben fick besked om att hela badet skulle vara stängt vecka sex endast en månad i förväg är enligt Poseidons verksamhetsansvariga Marianne Lager typiskt. Bara inom Poseidon berördes 900 simmare och simhoppare.
Simklubbens styrelse hade i höstas möten med flera politiker där de framförde sin kritik. Sedan ett par år tillbaka har styrelsen efterfrågat en plan från kommunen för hur om- och tillbyggnaden av badet ska skapa nya intäkter och bättre drift.
– För oss handlar det både om arbetsförhållandena för våra anställda och ledare och om hur man använder skattepengar. Vi upplevde att det under mötena fanns en förståelse. Därför blev vi förvånade över att det sedan inte hände något, säger Roland Ekström.
Fritidsnämndens ordförande Holger Radner, (FP), minns mötet men ansåg inte att det fanns behov av någon direkt åtgärd. Att den senaste tidens problem kan härledas till en kultur med bristande framförhållning och kommunikation håller han inte med om.
– Jag tror att det är vanligt med barnsjukdomar vid så här stora byggen. Allt kan man inte förutse. Ventilationen är ju en teknisk fråga, inte en planeringsfråga. Att säga att det hade kunnat undvikas om vi lyssnat på Poseidon är lätt överdrivet, säger Holger Radner.
Som en följd av höstens möten skrev klubbstyrelsen till kommunen och presenterade tre förslag – att kommunen tar fram en framtidsstrategi för bad- och simverksamhet, att en styrgrupp tillsätts med representanter från Lunds kommun och Poseidon samt att en utomstående utredare engageras.
Kultur- och fritidsnämnden behandlar Poseidons skrivelse i morgon. Tjänstemännens förslag är att svara nej på alla Poseidons tre förslag.
Holger Radner vill dock träffa representanter för Poseidon under mars för att låta dem utveckla önskemålen i skrivelsen.
När det gäller framtidsplaner och strategier för nya intäkter är han svävande.
– Vi har ju folk som sysslar med det här. Jag har tilltro till att marknadsföringen kommer att fungera. Om de vill ha något ytterligare så får de berätta det när vi träffas, säger han.
Läs alla artiklar om: Högevallsbadet
Gå till toppen