Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Anmäler kränkningar av barn

Vellinge kommun anmäler förskolan Villa Lundia till Skolinspektionen för kränkningar av barnen. Kommunen uppmanar dessutom föräldrarna att också anmäla förskolan om barn utvisas från samlingar eller får sitta på ”skämsstolar”.

Vellinge kommun anmäler förskolan Villa Lundia.Bild: Foto: Lars Brundin
Sedan årsskiftet har Vellinge kommun fått en mängd anmälningar om den fristående Montessoriförskolan Villa Lundia. Anmälningarna gäller påstådda kränkningar av barnen, brister i rutiner, ekonomiska oegentligheter, felaktiga öppettider och brister i pedagogiken.
Vellinge kommun har gjort en oanmäld inspektion på förskolan men har inte funnit några belägg för de allvarligaste anklagelserna. Kommunen väljer ändå att agera på flera sätt:
En anmälan till Skolinspektionen görs angående de upplevda kränkningarna. Kommunen vill att Skolinspektionen granskar: uteslutningen av två föräldrar och fyra barn, om barn har kränkt varandra, förskolechefens uttalanden om barn inför barnen och att barn som inte kan sitta still på samlingar ”utvisas” eller får sitta på ”skämsstolar”.
Villa Lundias styrelse förnekar det sistnämnda men kommunen anser att blotta misstanken om att det förekommer är ”mycket allvarlig”. Kommunen uppmanar dessutom föräldrarna att i fortsättningen anmäla alla former av kränkningar till Skolinspektionen.
Skolinspektionen arbetar redan med två anmälningar mot förskolan. Avgörande för om inspektionen ska gå vidare med dem är att berörda föräldrar vill medverka i utredningen.
Villa Lundia måste också redovisa sin personaltäthet, hur samlingarna planeras, en handlingsplan för värdegrundsfrågor och bemötande samt beskriva hur upprättade rutiner följs.
Kommunen gör en riktad tillsyn av förskolan genom att skicka en enkät till alla föräldrar och intervjua all personal.
Villa Lundia har haft, oavsiktliga, brister i sättet att rapportera in antalet inskrivna barn, som ligger till grund för kommunens ersättning till förskolan. Nu ska kommunen engagera en extern revisor att granska alla fristående förskolors redovisning.
Villa Lundias styrelse kommenterar:
”Vellinge kommun har förelagt Villa Lundia Montessoriförening ekonomisk förening om att komplettera sitt yttrande. Föreningen skall vidare uppdatera sin hemsida med öppettiderna för förskolans verksamhet. Således har inga krav framförts gentemot föreningen. Det är även glädjande och förväntat att Vellinge kommun visat att föreningen inte har begått några ekonomiska oegentligheter vad gäller bidrag och ersättningar från kommunen. Det är därmed klarlagt att de påståenden som framförts varit uppenbart ogrundade.”
Gå till toppen