Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Därför vill vi legalisera hasch”

Läs debattinlägget från Frank Jensen (S), Köpenhamns överborgmästare.

Hasch är ett stort problem i det danska samhället. Antalet missbrukare har stigit stadigt de senaste decennierna och haschhandeln, som drivs av kriminella ligor och organiserad brottslighet, omsätter idag miljardbelopp.
Den förbudspolitik vi haft i många år har inte fungerat och som ansvarskännande politiker kan vi inte slå oss till ro och hoppas att det på något vis ordnar upp sig.
I Köpenhamns kommunfullmäktige, borgerrepresæntationen, finns det majoritet för ett försök att legalisera haschet.
För att tillsammans komma fram till de bästa lösningarna på den utmaning Köpenhamn står inför, håller vi nu en konferens. Där gäller det att lägga den politiska korrektheten på hyllan och fatta de beslut som krävs för att komma åt den allt råare organiserade kriminaliteten kring haschförsäljningen.
Jag har själv förespråkat förbudslinjen i många år som rikspolitiker i folketinget och när jag var justitieminister. Men erfarenheten har gjort mig klokare och som överborgmästare måste jag utgå från det som är köpenhamnarnas verklighet.
Alla försök hittills att stoppa spridningen av hasch har slagit fel. Därför anser jag att det är dags att tänka om och undersöka vilka andra vägar som kan finnas.
Syftet med konferensen är att utarbeta en modell för legalisering, som sätter stopp för haschhandeln och den kriminalitet den medför. Samtidigt gäller det att väga in folkhälsan och förhindra att försäljningen ökar.
Med den så kallade Köpenhamnsmodellen slår vi till mot den organiserade brottsligheten genom att beröva ligorna en mycket stor del av grunden för deras affärsverksamheter. Det ska ske genom ett legaliserat försäljarled med stor geografisk spridning, generösa öppettider och priser som är lägre eller åtminstone kan konkurrera med priserna på den svarta marknaden.
Vi vill komma ifrån att unga människor måste söka sig till förhärdade brottslingar när de vill prova på hasch.
Köpenhamnsmodellen ska inte på något vis uppfattas som ett politiskt godkännande av haschrökning. Men vi kan inte heller lagstifta oss runt människors nyfikenhet. Däremot kan vi se till att det är en farmaceut och inte en yrkesbrottsling som möter den som vill röka hasch. Och att alla som köper får bra information om verkningar och biverkningar, en hjärtpunkt i arbetet med att förhindra att unga människor glider in i permanent missbruk.
En legalisering medför också att det hasch som säljs kan kontrolleras. Styrka, kvalitet, gifter och tillsatser är en ständig källa till osäkerhet på svarta marknaden, liksom den säkerhetsrisk som alltid finns för den som tar kontakt med kriminella.
I Köpenhamnsmodellen föreslår vi att haschförsäljningen sker antingen i en redan existerande butikskedja med hälsoutbildad personal eller genom en ny statlig försäljningsorganisation. Det är även i fortsättningen förbjudet att köpa hasch för den som inte fyllt 18. Och bara den som är ansluten till den danska sjukförsäkringen får handla, för vi vill absolut inte få en våg av haschturism till Köpenhamn.
Jag vill betona att poängen med en legalisering på intet vis är att få fler att röka hasch. Tvärtom. Haschbruk ska inte bli attraktivare. Bland annat därför förespråkar jag inte den holländska modellen med haschcaféer och coffeeshops, trots att ingen märkbar ökning av antalet användare har skett sedan lagstiftningen mildrades.
Förhoppningen är att vi genom att legalisera haschet kan beröva den organiserade brottsligheten en miljardomsättning och därigenom försvaga också andra former av grov kriminalitet som idag gör Köpenhamns gator osäkra.
Vi har mycket lite att förlora på ett försöksprojekt men allt att vinna. Den negativa utvecklingen ska vändas. För att lyckas måste vi ta ansvar och agera.
 
Frank Jensen
Översättning: Karen Söderberg
 

Bör haschet släppas fritt? Kommentera nedan.

Frank Jensen (S) är överborgmästare i Köpenhamn. Han har tidigare varit justitieminister och folketingsledamot.
Gå till toppen