Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Kultur & Nöjen

Vi vill skapa en rik stadsmiljö

Fyra företrädare för Lunds kommun vänder sig nu mot den kritik av planerna för bygget av Brunnshögsområdet i Lund som Leo Gullbring farmförde i Sydsvenskan 11.3.

Bild: Foto: Ingemar D Kristiansen
Redan innan något byggts i Lund Northeast Brunnshög vet Leo Gullbring att det inte kommer att bli bra. Anledningen skulle vara att Lunds kommun gör som alla andra och planerar för blandstad, vilket innebär en blandning av bostäder, service och kontor. Han har inget alternativ att föra fram mer än att han förordar ett kulturhus i utbyggnadens första etapp intill Sony, kvarter Solbjer.
Hur kan Gullbring redan veta att planen för den första Brunnshögsetappen inte kommer att fungera utan ett kulturhus? Är inte detta en grov förenkling av stadsbyggandet? Just nu pågår samtal med byggherrar om gemensamma nyttor och service i detta kvarter. Vi utvecklar gemensamt idéer som förhoppningsvis ska leda till att stadslivet blir rikare än vi vant oss vid i nybyggd miljö.
Vi kan dock delvis förstå Leo Gullbrings oro. Det är svårt att bygga livfulla och inspirerande nya stadsdelar. Det är bra att han höjer ett varnande finger och att vi får möjlighet att diskutera stadsbyggandets konst och risker.
Han konstaterar i sin artikel att Lunds planerare visar entusiasm. Och ja, vi känner entusiasm. Inte för att vi tror att vi har en enkel uppgift. Utan för att vi vet att vi har en viktig sådan. Vi vill skapa en upplevelserik och blandad stadsmiljö med bostäder och arbetsplatser för nästa generation Lundabor.
Vi fascineras, precis som Gullbring, av staden som organism och som kulturbärare. Vi inser också att stadens essens är svårfångad och inte låter sig planeras fram med vackra ord. Det är i samspelet med byggherrar, Lundabor och övriga intressenter som förutsättningen att skapa en brokig och mångsidig stad finns att finna. Till sist är det alla vi som använder staden som sätter prägeln och avgör om miljön ska bli levande eller död.
Är utbyggnaden mot nordost för kraftig? Har Lunds kommun övermodiga planer? Lund växer och har gjort så under en mycket lång tid. De 40 000 nya boende/arbetande i Brunnshög som planeras för under de kommande 40 åren ska ställas i relation till hur Lund växt hittills. I början av 1970-talet fanns varken Gunnesbo, Värpinge, Annehem eller Ideon.
Nu står vi inför en situation där vi måste stå beredda om det visar sig att etableringen av ESS och MAX IV leder till att många nya företag och institutioner vill etablera sig i Lund. Då ska det finnas planer för hur vi i Lund vill att området ska utvecklas, så att vi inte i all hast får improvisera för att möta en efterfrågan.
Vi vill skapa en rik stadsmiljö intill ESS och MAX IV. Berättelsen om Brunnshög ska inte bara handla om världens bästa forskningsanläggningar, utan också om möjligheter att komma i kontakt med forskning, nätverksbyggande och upplevelser av kultur och natur. Överraskande och livfullt. Det ska bli en stad för oss Lundabor och för alla som kommer att besöka vår stad.
Utbyggnaden blir en lång process med många olika skeden. Den kan gå snabbt eller avstanna. Vi står nu på första trappsteget och spanar framåt. Många viljor, diskussioner och nya rön kommer att påverka utvecklingen innan sista huset är byggt och vi har facit i hand. Och först då kan vi slutligen bedöma resultatet.
Anette Henriksson
kommundirektör Lunds kommun
Inga Hallén
stadsbyggnadsdirektör, Lunds kommun
Eva Dalman
projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun
Cecilia Hansson
översiktsplanechef, Lunds kommun
Gå till toppen