Annons

Annons

Annons

Malmö

Betygshets sänkte skolan

Jakten på bättre resultat har knäckt Rosengårdsskolan. Nästan halva personalstyrkan har sagt upp sig eller sjukskrivits. Högstadiet riskerar att stängas.

Text

”När jag var ung hade lärarna ’gröna faran’, en liten anteckningsbok där läraren förde statistik och hade full koll över eleverna. Idag har vi ett pappersarbete som saknar motstycke. Allt ska dokumenteras, dubbelt och trippelt, lämnas in, sättas i pärmar, mätas och vägas på längden och tvären”, säger Lars Ellborg, lärare på Rosengårdsskolan.

Bild: Foto: Hussein El-Alawi

Annons

"Elevernas framtid står på spel. Detta är mycket allvarligt.""Kränkta och mobbade, hotade, slagna barn finns överallt på skolan, men detta får vi inte prata om eller ta upp, då får vi problem med ledningen.""Den sociala miljön på Rosengårdsskolan i Malmö är fullständigt katastrofartad.""Snälla hjälp oss."Så står det i några av de sju anmälningar om Rosengårdsskolan som kommit in till Skolinspektionen de senaste månaderna.Skolan blev rikskänd när Skolinspektionen 2011 släppte en tillsynsrapport som visade att bara 13,4 procent av högstadieeleverna klarade målen i alla ämnen. 72 procent hade så dåliga betyg att de inte var behöriga att söka till gymnasiet.Sveriges sämsta skola var korad och ansvariga politiker lovade räfst och rättarting. Ty alla barn har rätt till en god utbildning. En bra start i livet.Under höstterminen som följde sjösattes en ny organisation, skolans ledning byttes ut och nya mer resultatinriktade styrdokument togs fram. Samtidigt trädde en ny skollag och en ny läroplan i kraft. Många stora förändringar med i huvudsak samma mål: att höja betygen.Lärarna på Rosengårdsskolan kände sig utpekade och idiotförklarade och försökte förklara att många elever visst gjort stora framsteg, bara inte sådana som går att mäta. Att det är galenskap att jämföra svenska elever med nyanlända elever och elever uppväxta i Sveriges mest socialt utsatta område, Herrgården.Att det får konsekvenser när inte en enda elev på skolan har svenska som modersmål och 80 procent omfattas av särskilda åtgärdsprogram. För att nämna några argument, som inte alls bet på ansvariga politiker och tjänstemän.Den nya ledningen kom genast på kollisionskurs med stora delar av personalstyrkan. Lärarna kände sig överkörda. Få av dem Sydsvenskan har varit i kontakt med vill ställa upp med namn i tidningen, men kritiken kan sammanfattas så här:1. Små undervisningsgrupper för elever med koncentrationssvårigheter har rivits upp och eleverna har flyttats in i vanliga klasser som förstärkts med specialpedagoger.Resultat enligt kritikerna: Kaos och oro i klasserna.2. Fler lektionstimmar per lärare.Resultat enligt kritikerna: Ökad stress, mindre tid för planering och för elever som behöver stöd.3. Ökade krav på dokumentation av eleverna.Resultat enligt kritikerna: Har skapat så mycket pappersarbete att det går ut över eleverna.De senaste tre terminerna har 28 anställda, varav 21 lärare, sagt upp sig. Fem är långtidssjukskrivna. Sex har gått i pension.Lars Ellborg är lärare på skolan.– För de här eleverna är en stabil lärarkår jätteviktigt. När mentorer byts ut mitt under läsåret blir de oroliga. På något vis blir det en ond spiral. Skolans huvudman bär det yttersta ansvaret för att ha schabblat bort det här viktiga humankapitalet, säger han.Förmodligen är det därför, fortsätter han, som ingen protesterar när stadsdelen nu överväger att lägga ner högstadiet.– Geisten har försvunnit, luften gått ur. Många tänker nog att det inte är lönt att ställa till ett jävla liv. Det känns verkligen uppgivet som om ledningen och den allmänna opinionen redan bestämt sig för att vi är Sveriges sämsta grundskola.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan