Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Bilar får ge plats åt cyklarna

Bilparkeringarna ska bli mindre och cykelparkeringarna större. Det är tanken med Lunds kommuns nya parkeringsnorm.

Vid nybyggen är det fastighetsägaren som ansvarar för att anlägga parkeringar åt de boende. Kommunens uppgift är att se till att fastighetsägarna tar det här ansvaret och sätter därför en norm som anger ett minimikrav på antal platser som måste anläggas vid varje nybyggnation.
Den förra normen är från 2001. I underlaget till ny parkeringsnorm förslås ett lägre minimikrav på antal bilparkeringar och ett högre på cykelparkeringar vid alla typer av nybyggen.
– Den gamla parkeringsnormen är onödigt hög, säger Christian Rydén på stadsbyggnadskontoret.
– Vi ser att den ökning i bilinnehavet som man räknade med 2001 har uteblivit. Allt fler väljer också att cykla eller åka kollektivt. Det är därför inte rimligt att vi ställer så höga krav på antalet bilparkeringsplatser.
Parkeringar är en kostsam affär vid nybyggen. De tar dyr mark i anspråk och de kostar att anlägga, speciellt om man bygger in dem i parkeringshus eller källargarage. Kostnaden för parkering delas av alla boende i en fastighet, även de som inte själva har bil.
De remissinstanser som fått titta på förslaget är i huvudsak positiva. Ingen tycker att man stryper tillgången till parkering för mycket, däremot anser ett par instanser att man borde sänka normen ytterligare.
Det kommer enligt förslaget finnas sätt att göra just detta. Två alternativ finns. Det ena innebär att fastighetsägaren får en "parkeringsrabatt" mot att det bland annat finns ett bilpoolsmedlemskap inkluderat i hyran. Med bilpoolspaketet får man reducera antalet parkeringsplatser med 30 procent.
Det andra alternativet kallas bilfritt boende. Det innehåller bland annat avtal med blivande lägenhetsinnehavare om att avstå helt från att äga egen bil. Vid ett sådant projekt får byggherren parkeringsnormen sänkt med upp till 90 procent.
– Vi öppnar för byggherrarna att vara kreativa, säger Christer Wallin (M), ordförande i byggnadsnämnden.
Flera fastighetsägare har visat intresse för bilpoolspaketet. Lunds kommunala fastighets AB, LKF, är villiga att gå längre och har uttryckt intresse för ett pilotprojekt med bilfritt boende.
– Det blir billigare att bygga och därför billigare att bo, säger Håkan Ekelund, vd på LKF.
– Om man satsar på spårväg så tror vi att det skulle kunna funka, ute på Brunnshög till exempel.
Vissa juridiska aspekter måste först redas ut, enligt Håkan Ekelund. Till exempel om det finns utrymme i hyreslagen att kunna förbinda en hyresgäst att avstå från bil.
Beslut om den nya parkeringsnormen fattas i byggnadsnämnden innan sommaren.
Gå till toppen