Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Frågor och svar om nya Sydsvenskan

Här hittar du de viktigaste frågorna och svaren kring omgörningen av Sydsvenskan.

Vad händer med Sydsvenskan?
Tidningen får ett nytt fräschare utseende. Det gäller alla delar även om skillnaderna syns mest i c-delen. Dessutom tänker vi om när det gäller den lokala bevakningen så att alla läsare får allt redaktionellt material. Tidigare har vi editionerat materialet, så att en läsare från Malmö får mindre material från Lund, och vice versa. Nu får alla allt. Om du bor i en kommun och jobbar i en annan tror vi att det blir bättre så.
Varför gör ni om tidningen?
När det gäller utseendet är det sådant som alla tidningar gör med jämna mellanrum, man måste fräscha upp sig helt enkelt, det är som med kläder eller inredning, till slut behöver ögat något nytt att fästa blicken vid. Men framför allt vill vi att Sydsvenskan ska vara så läsvänlig som möjligt och har lagt ner mycket möda på detta. Den här gången har vi också jobbat för att skilja utseendet i de olika delarna åt. En grundtanke med den nya tidningen är att låta varje dels karaktär träda fram bättre. Tidigare har vi presenterat en stor lokal nyhet i C-delen med samma formspråk som en riksnyhet i A-delen. Nu vill vi tydligare skilja dem åt. Vi ska jaga nyheter och avslöjanden i alla delar, men vi vill att A-delen ska betona det förklarande och fördjupande och att C-delen ska kännas lite snabbare och närmare gatan.
Under arbetet med omgörningen här på tidningen har vi talat om dem som systrar, där A-delen är den förnuftiga storasystern, B-delen den bohemiska mellansystern och C-delen den kaxiga lillasystern.
Vad är det då som händer i c-delen?
Fram tills nu har ingen av våra läsare fått alla våra lokala texter. Lundaupplagan har fokuserat på Lund med omnejd och Malmöupplagan på Malmö med omnejd. Vi har helt enkelt redigerat om tidningen en gång varje kväll för att anpassa materialet geografiskt. Vi har "editionerat" materialet.
Nu slutar vi med det. Våra läsare pendlar i allt större utsträckning mellan orterna och intresset för andra kommuner än den egna ökar. Särskilt stort bedömer vi att intresset för båda städerna Lund och Malmö är. Regionen blir alltmer integrerad, då är det bättre att läsaren själv väljer vilka kommuner som man vill läsa om, därför får alla tillgång till allt. Den nya c-delen innehåller alltså mer om alla de kommuner vi punktmarkerar. Läsare som bor i Lund får mer nyheter och texter om till exempel Malmö och Burlöv. Läsare som bor i Malmö får mer redaktionellt material om bland annat Lund och Kävlinge.
C-delen ser inte riktigt likadan ut. Kommunerna kommer inte i samma ordning längre. Varför?
Redaktionen Omkretsen är lika stor som tidigare, men har flyttat från centralredaktionen till lokalredaktionerna i Lund och Malmö. Alla redaktioner har kvar sin reguljära kommunbevakning men med förändringen kan vi lägga mer kraft än tidigare på kommunövergripande jobb. Jämförelser och granskningar av skola, äldreomsorg och annat som berör våra läsare tycker vi är viktigt, det är också ett uttryck för den regionala utvecklingen. I tidningen betyder det här att de som får Lundaupplagan först får alla sidor om Lund, därefter kommer de norra Omkretskommunerna, sedan kommer Malmö och precis innan sporten kommer de södra Omkretskommunerna. I Malmöupplagan är det tvärtom.
Jag har inte riktigt koll på vilka kommuner som ingår i Omkretsen. Hur ser det ut?
I Malmö bevakar redaktionen numera: Malmö, Burlöv, Vellinge, Svedala och Trelleborg. I Lund bevakar redaktionen: Lund, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Eslöv.
Eslöv! Varför börjar ni bevaka Eslöv i c-delen igen? 
För att våra prenumeranter där är värda den uppmärksamheten. För att Lund och Eslöv i många avseenden, inte minst genom forskningsanläggningarna Max IV och ESS, närmar sig varandra. Sydsvenskan lade ner bevakningen av Eslöv och Mellanskåne 2008, det var helt enkelt svårt att få ekonomi i rapporteringen därifrån. Trots satsningar uteblev de nödvändiga annonspengarna. Sedan dess har vi letat efter en lösning där vi kan få in Eslöv i vår övriga regionala bevakning på ett bra sätt. Nu tror vi ha hittat den, genom att låta nya och större Lundaredaktionen även bevaka Eslöv.
Vad händer i A-delen?
Vi vässar vårt sätt att presentera stora nyhetssatsningar först i a-delen och tar fram nya sätt att variera notismaterialet. Vi ger vår söndagsfördjupning Special en tydligare egen form, vi samlar tidningens alla rättelser i en spalt på sidan A2 varje dag. På den sidan kommer även den nya lilla krönikan "Plötsligt i" att dyka upp, där våra medarbetare skriver betraktelser från olika hörn av spridningsområdet.
B-delen, då. Vad ändrar ni på där?
Den stora skillnaden är att B-delen utseendemässigt kommer att hänga ihop bättre över hela veckan. Helgerna kommer även i fortsättningen innehålla massor av reportage, intervjuer, mat, resor och mode, men förstasidan håller en tydligare linje som en kultur- och nöjesetta.
Vad har ni gjort med typsnitten?
Vi har bytt ut en del rubriktypsnitt, framför allt i A- och B-delen. Det nya typsnittet som har tillkommit heter Lyon, som kommer att synas i alla större rubriker. I C-delen har vi kvar samma typsnitt i de stora rubrikerna som idag.
Och själva texten – har ni ändrat på den?
Brödtexten är exakt lika stor som tidigare, i alla delar. Däremot har vi ökat radavståndet med ett par tiondels millimeter, något som kommer att öka läsbarheten.
Vad gör ni med vädret?
Där ändrar vi på "Malmö fem dagar framåt". Temperaturkurvan försvinner och ersätts med siffror, för att vi tror att det blir tydligare så.
Gå till toppen