Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Svedala

Chatt om Svedalas framtid

Kommunalrådet Linda Allansson Wester (M) svarade på allt från
övergångsställen och cykelbanor till vård, skolor och stora byggen.

Louise: Jag undrar hur man tänker angående en skola i närheten av Tegelbruket. Marbäckskolan är en bra bit bort och barnen tvingas passera en stor väg ett övergångsställe på fel ställe, samtidigt som skolan är sliten och för liten.

Linda Allansson Wester: Hej Louise!
Där finns sedan några år tillbaka planer på en skola i anslutning till Aggarpsvallen. Gamla och befintliga planer måste regelbundet ifrågasättas och just nu är vi i slutskedet av en översyn av vår lokalförsörjningsplan för förskola och skola. Jag är inte säker på att en ny skola där kommer att bli aktuell inom de närmsta åren. Jag tror vi måste utveckla och se över våra befintliga skolor så att de har en bra storlek, ett elevantal som gör att vi kan ha rätt personal med rätt utbildning på alla enheter mm. Men detta kommer att klarna den närmsta månaden.
Vad det gäller säker skolväg så har det gjorts arbete med att förbättra den övergången du beskriver (belysning, tydlig målning mm)
Fram till och under sommaren kommer gång och cykelvägen som går från tunneln under järnvägen och fram till övergångsstället förbättras. Och under nästa år kommer gång och cykelvägen på Bruksgatan byggas om.
Hoppas att du märker inte bara i detta svaret, men även genom att se dig runt om i kommunen att vi arbetar på flera platser för att skapa bra gång och cykelstråk.

 

Anna: Hur ser Svedala på etablering av vindkraftverk i kommunen?

Linda Allansson Wester: Hej Anna!
Svedalas översiktsplan som antogs i juni 2010 fokuserar på det goda livet i Svedala samt lägger även mycket tyngd på hur Svedala som kommun ska bidra i sitt planerande för ett hållbart samhälle. I ÖPn lyfter man fram vilka områden som man bedömer kan vara aktuella för vindkraftsetablering. Vi har utifrån den och utifrån vår fördjupade översiktsplan för Vindkraft beviljat lov för de verk som finns i kommunen. Om jag inte räknar fel just nu så tror jag att det är 11 verk vi har i kommunen. Sen är det viktigt att man gör en aktiv bedömning på andra viktiga faktorer som tex ev krock med natur och kulturvärden när man bedömer lämpligheten för en etablering.

 

Badankan: Varför bygger vi inte ett badhus? t.o.m lilla löddeköpinge och furulund har badhus. Det är en ganska viktig sportanläggning. Inte minst för skolungdomarna. Och Ja! Jag har hört talas om den nya badanläggningen utanför Bara,men den gör ju ingen någon nytta.Hur ska skolungdomarna komma dit?

Linda Allansson Wester: Hej!
Tack för din fråga.
En av de svåraste utmaningarna för politken är att väga olika behov mot varandra. Simhall är ett behov som ska vägas mot tex gång och cykelvägar, undersköterskor, och lärare. En simhall är en otroligt dyr anläggning för en kommun att drifta.
Den bedömning som hittills gjorts är att vi tillgodoser skolans krav om simundervisning genom våra 2 utomhusanläggningar samt de tillköp av inomhussim som ordnas för elever som behöver extra undervisning.
(Det är ej att förglömma att vi har flera bad på nära håll: oxie, staffanstorp, vellinge och trelleborg.)
Anläggningen som byggs i Bara kommer att stå klar om några år. Vi kommer att ha ett avtal med den som driftar anläggningen att våra kommuninvånare kommer att ha tillgång till simbassängen (50m) enligt en speciell taxa.
(Att sen den anläggningen kommer att vara något så enormt utöver det vanliga är bara att glädjas extra för.)

 

Bertil: Kommer coop i svedala att läggas ner i år?

Linda Allansson Wester: Hej Bertil!
Det är inga signaler som jag har fått och det får nog Coop bäst svara själv på.
Däremot är det som så att handeln i Svedala centrum har förändrats avsevärt sedan ICA Kvantum fick sin nya etablering.
Bara några hundra av de ca 2000 kunder som tidigare handlat på ICA (i deras gamla läge) har fortsatt att göra sina ärenden på Storgatan. Däremot vet jag att just Coop har fått ett uppsving.
För att öka handeln på Storgatan så har fullmäktige tagit ett beslut om att öka upp gatan för trafik i gångfart. Förhoppningsvis kommer detta att göra att fler kunder stannar till och gör snabba och korta ärenden.

 

Mackidacki: Vår familj har väntat på att Åkerbruket ska komma igång så vi kan bygga hus. Har fått beskedet att årskiftet 14/15 är realistiskt. Stämmer detta?

Linda Allansson Wester: Hej!
I nuläget arbetar man för fullt med planarbetet för Åkerbruket. Hösten 2014 är en realistisk tidpunkt för byggstart, som det ser ut nu. Däremot kan jag inte sia om huruvida planen kommer att överklagas och om så sker så blir där ju en försening...

 

Patrik K: när ska ni satsa på att se till att alla i kommunen har fiber till sina bostäder för att nå riskdagens mål för IT Sverige? Tycker att det är för dåligt att det fortfarande bara finns ADSL som alternativ vilket inte klarar av bredbands tv.

Linda Allansson Wester: Hej Patrik!
Kommunen har precis antagit en ny bredbandsstrategi. Detta för att vi ska ha ett bra och tydligt redskap att användas oss av när vi arbetar aktivt för att säkra det nationella målet om att år 2020 ska 90% av alla hushåll ha tillgång till ett bredband med en hastighet på 100Mbit/s.
Kommunen är nu färdig med att säkra upp för sina egna verksamheter. Nu arbetar vi fram ett "stamnät" med områdesnoder som sedan tex samfälligheter kan koppla upp sig mot och vidareutveckla ett lokalt spridningsnät från.

 

Linda Allansson Wester: C.N Hej varför ser järnvägsstationen så tråkig ut inte ens asfalt på sina ställen. Det är ju det första man möter när man kommer med tåg?

Hej CN!
Kommunen har gjort en del insatser kring järnvägsperrongen den senaste tiden. Hösten 2012 skapades fler cykel- och bilparkeringar samt fler belysningspunkter sattes upp.
Visst är där en del områden som delvis är asfalterade och delvis är grusbelagda. Dessa kommer kommunen att rusta upp i samband med att ett större järnvägsstationsprojekt aktiveras längre fram. Vi arbetar aktivt för att få Trafikverket att prioritera en förbättrad perronglösning samt en gång och cykelväg under järnvägen.
Trafikverket ansvarar för perrongen och området närmast banvallen och spåren.
mvh LInda

 

Andreas: Hej! Har sett att det förbereds för industritomter i östra svedala. Har det inte varit svårt att få sålt befintliga tomter där? Behövs det fler?

Linda Allansson Wester: Hej Andreas!
Vi upplever att det är ett stort tryck på industritomter i Svedala.
Det unika läge vi har med närhet till Trelleborgs hamn, 108an, E65 an och flygplatsen gör att flera företag återkommande frågar efter mark för att kunna etablera sig. För att säkra arbetstillfällen och en positiv utveckling av kommunen är det då viktigt att vi har färdiga tomter i beredskap.Därav att vi nu etablerar ett nytt område.

 

Johan Magnusson: Jag tycker det är märkligt att man planerar för så många nya hus och lägenheter samtidigt som man inte bygger ut skol och förskoleverksamhet i samma utsträckningn. Borde inte bostadsbygge och utbygnad av dessa verksamheter gå hand i hand?

Linda Allansson Wester: Hej Johan!
Vi arbetar hårt för att det ska gå just hand i hand.
För kommunens ekonomi och för de verksamheter som alla kommuninvånare värnar om är det viktigt att vi har rätt mängd förskole och skollokaler vid rätt tillfälle. Just nu arbetar vi med en översyn av befintligt bestånd för att se om vi borde tänka om ang någon befintlig byggnad. Bygga till eller bygga om för att vi ska kunna erbjuda bra verksamhet i bra lokaler till alla våra elever.
Det är inte alltid att en helt ny lokal på en ny plats är det bästa för helheten. Det är den avvägningen vi håller på med just nu.

 

Niklas: Jag undrar hur man har tänkt lösa faran för folk att ta sig till Aggarpsvallen? Jag tänker på alla barn och vuxna som kommer från Tegelbruksområdet. Bilarna kör ruskigt fort och det finns inte ens ett övergångsställe!

Linda Allansson Wester: Hej!
Tack för din fråga. Jag ska försöka svara så gott jag kan så här i en chatt :o)
Det saknas i nuläget en bit gång- och cykelväg söder om infarten till Aggarpsvallen. Denna kommer att kompletteras inom kort och på så sätt kopplas hela gång- och cykelvägsystemet samman. Framför allt kopplas Tegelbruksområdet ihop med Aggarpsvallen bättre.
Sen när det gäller övergångsställen kontra andra säkra sätt att arbeta med övergångar för fotgängare och cyklister, så har jag fått lära mig följande av vår trafikingenjör: För att skapa en säker överfart för fotgängare, rullstolsburna och cyklister är det säkraste sättet att låta dessa passera refuger istället för övergångsställe. Olycksrisken är enligt flera rön betydligt högre vid övergångsställen.
Området du frågar om har just två refuger för att underlätta för den som ska korsa vägen.
Hoppas att du här ovan fått en bild av helhetstänket.

 

Eva-Britt Johansson : Hej! Hur tänker man när man beslutar om att bilkörning åter ska bli tillåtet på "gågatan". Jag tänker framförallt på restaurang och café. Vem vill sitta i bilavgaser sommartid ? Det kan bli dödsstöten för dessa verksamheter och gatan blir ännu mer öde. Vilka affärer har så tunga varor att man behöver köra ända fram?

Linda Allansson Wester: Hej Eva-Britt!
Det är en avvägning som är gjord och ett beslut som är fattat utifrån en dialog med handeln samt den externe utredare som nyligen gjort en handelsutredning.
Det kommer att bli ett gångfartsområde. Uteserveringar och skyltningar framför affärerna kommer att kunna vara kvar. Vad det gäller mysfaktorn så har det länge funnits uteservering tex kring marknadstorget och där verkar inte bilarna varit ett problem. Jag tror detta är en åtgärd som är av stor vikt för vår handels överlevnad men sedan ska den givetvis utvärderas och följas upp.

 

Håkan: Hej, Jag vill bara tacka för det fantastiska arbete du gör i Svedala kommun i allmänhet och för arbetet med utvecklingen i Bara i synnerhet. Vad ser du som de största hindren just nu för att utbyggnadsplanerna i Bara södra ska kunna dra igång?

Linda Allansson Wester: Hej Håkan!
Tack :o)
Det är viktigt att kommunen i sitt fortsatta planarbete verkligen visar vilket enormt arbete som är gjort och att de frågeställningar som tagits upp av remissinstanser faktiskt redan är uträtade och hanterade. Bara Söder är ett enormt spännande projekt. En fantastisk anläggning som kommer att vara av enorm betydelse för hela vår region!
Välkommen att ta ett premiärdopp 2018 :o)

 

Curt: Hej Linda. Väg E65 blir mer och mer trafikerad och skapar buller i bostadsmiljön. Flera boende har påpekat för kommunnen att ljudet från motorvägen är oacceptabel i bland annat Sjödiken. Varför har jag fått en känsla av att kommunen inte lyssnar på detta problem och gör något åt saken?

Linda Allansson Wester: Hej!
Vi är väl medvetna om att boende i bland annat Sjödiken upplever en hög ljudnivå från E65. Därför har vi vid flertalet tillfällen varit i dialog med Trafikverket som äger vägen. Dessa gör olika bullermätningar som tyvärr visar på att nivån är acceptabel. Svedala kommun fortsätter att kontinuerligt framföra synpunkterna men tyvärr är det svårt att motbevisa de mätningar som görs, särskilt när ansvaret vilar på Trafikverket.
mvh Linda

 

Henrik: Är det lämpligt att låta Myresjöhus bygga mer i Svedala med tanke på att dom lämnat många villaägare i Svedala med möglande fasader som dom vägrar ta ansvar för. Tills dom tagit sitt ansvar borde dom inte tillåtas bygga något nytt i Svedala kommun

Linda Allansson Wester: Hej!
Förstår hur du känner. Vi har sedan en ganska lång tid tillbaka ett avtal med Myresjö om fler exploateringar i kommunen.
Svedala kommun förutsätter att Myresjöhus gör allt vad de kan för att bevisa sin trovärdighet mot sina kunder genom tydliggöra att de dragit lärdom och förändrat sin byggteknik.

 

Thomas: Vi som bor i exploateringsprojeket Åkerbrukets omedelbara närhet anser att det strider mot vad Svedala kommun säger i sina redan antagna planer ex i Naturvårdsplanen. Det öppna landskapet och naturen som fick oss att lämna Malmö och flytta till Svedala. Hur förhåller sig kommunen till detta?

Linda Allansson Wester: Hej Thomas!
Åkerbruket har funnits i kommunens planer som utbyggnadsområde under en längre tid. Åkerbruket har ett hyfsat stationsnära läge och det ses som en stor styrka när man planerar en vidareutveckling av ett samhälle. Sedan är det alltid en balansgång: att värna kultur och natur kontra att bygga kollektivtrafiknära. Den avvägningen är gjord i samband med det första inledande planarbetet och därför har kommunen valt att gå vidare med projeketet.
Detta är kanske inte åsikter som du delar men jag hoppas att du förstår tankarna bakom.

 

Margaretha: För några år sen var vi på ett möte där det diskuterades planer för Klågerup. Det fanns idéer för området vid kiosken och även för gamla centrum (där bank och post fanns). Inget har hänt här och det ser väldigt tråkigt ut. Har det glömts bort eller finns det några av dessa planer kvar för Klågerup?

Linda Allansson Wester: Hej Margaretha!
Tack för ditt mail.
Kring Klågerup tänks det många fler tankar och sägs betydligt fler ord än vad som syns på byn. Tyvärr.
Tyvärr är det så att byggkonjunkturen inte samarbetar med oss så bra just i Klågerup.
Planerna du nämner finns. Jag hoppas att de kan få draghjälp av de bostadsprojekt som förhoppningsvis tar fart när konjunkturen vänder.
Vi har det gångna året valt att anlägga konstgräs och ge Klågerup Gif bättre förutsättningar. Vi har även valt att satsa på Pude sjö. Allt för att stärka Klågerup som ort. Inga stora steg, men dock steg...
Jag hoppas att vi snart kan få fart på resten.

 

 

Tomas: Vill bara veta hur det går med Cykel vägen mellan Bara-Malmö den befintliga Cykel vägen är ok men utan Belysning så känns den som ett andra alternativ mot Malmö vägen.

Linda Allansson Wester: Hej Tomas!
Sista frågan. Jag börjar bli trött i fingrarna….
Ja, cykelvägen du nämner mellan Bara och Malmö borde belysas bättre.
Malmö stad utreder just nu cykelvägen för den att i framtiden eventuellt skulle kunna bli en så kallad pendlingscykelväg/”supercykelväg”. Till dess görs inget med belysningen, så vi får hoppas att Malmö stads utredning går skyndsamt framåt.

Gå till toppen