Sverige

Larm: studenter läser allt sämre

Högskolelektorer larmar om att studenternas förmåga att läsa och skriva blir allt sämre. Allt fler får extra undervisning på högskolor och universitet.

Under de senaste tio åren har extra stöd till högskolestudenter blivit allt vanligare. De kan få hjälp med att disponera sina uppsatser, hitta en bättre studieteknik eller öva sig på muntliga presentationer. Men allra vanligast är att studenterna får hjälp med att skriva rätt.
Hjälpen kallas ofta språkverkstad eller studieverkstad och är för det mesta öppen för alla studenter på lärosätet. 17 lärosäten har sådana verkstäder och i stort sett alla har startat de senaste tio åren, i början som projekt och sedan permanent.
– Vi startade i samband med att regeringen ville bredda rekryteringen till högskolan, säger Christel Berg, avdelningschef för den tioårsjubilerande studieverkstaden på Lunds universitet.
Studentgruppen som söker sig till studieverkstaden har förändrats, ser språkpedagogen Elisabet Wilhelmsson vid Lunds universitet.
– Från början var det hälften som hade ett annat modersmål, idag är det en tredjedel. Vi har också många studenter med svenska som modersmål. Många behöver support för att knäcka den vetenskapliga koden, att genomskåda och skriva text, säger hon.
Förutom att ta emot studenter så samarbetar studieverkstaden också med olika institutioner. I början av terminerna är språkpedagogerna ute och föreläser för tusentals studenter om studiestrategier. De går också in i specifika kurser och hjälper till i skrivprocessen.
– Man måste fånga dem i början, säger Elisabet Wilhelmsson.
Hon ser att behovet av stöd med läs- och skrivstrategier är mycket stort.
– Det är mycket alarmerande för stora grupper kanske väljer att hoppa av. Jag brukar säga att om vi kan hindra ett par studenter från att avbryta sina studier så har vi nästan bekostat vår verksamhet.

Finns politiska mål

Antalet studenter som läser på högskolan har ökat under många år.
Idag börjar nästan hälften av en årskull elever att läsa på högskolan. Dessutom finns sedan länge ett politiskt mål att den sociala snedrekryteringen ska minska och att fler studenter med lågutbildade föräldrar ska börja på högskolan.
En rapport från Högskoleverket visar att andelen studenter som har föräldrar med bara grundskoleutbildning har ökat de senaste tio åren. Andelen studenter vars föräldrar har kort gymnasieutbildning har däremot minskat.
Gå till toppen