Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Nyheter

Fleecekläder orsakar utsläpp

Varje gång ett klädesplagg av fleece tvättas lossnar små, små plastpartiklar, som följer med sköljvattnet och inte kan fångas upp av reningsverken. Partiklarna tas upp av djurplankton, som för dem vidare i näringskedjan.

Gosig tröja eller miljöbov?Bild: Foto: Scanpix
– Fleeceplagg avger en massa små plastfragment. Vid varje tvätt avger en fleecetröja 1 900 fragment, säger havsforskaren Jan-Erik Bruun till Ålandstidningen på nätet.
Han arbetar på Finlands miljöcentral och har studerat mikroplasternas påverkan på havsmiljön. Han anser att deras inverkan på haven är större än man tidigare trott. De små plastpartiklarna går rakt ut i Östersjön via avloppen, från kosmetika, målarfärgsprodukter, tandkräm – och från fleecekläder.
– Från fleece kan det frigöras stora mängder partiklar. En undersökning visade att 1 900 partiklar kan frigöras vid tvätt av ett enda plagg. Det blir ganska mycket, om man tänker på att det bor 85 miljoner människor i Östersjöns avrinningsområde. Om alla de tvättar något fleeceplagg blir det ganska stora mängder som hamnar i havet.
Plasten behöver i sig inte vara skadlig, men kan i stora mängder försämra djurens livskraft och fortplantningsförmåga. De minsta partiklarna kan även bära med sig giftiga ämnen.
– De direkta effekterna har inte undersökts. Men i de pilotstudier som vi gjorde i Finska viken i augusti kunde vi se att plastpartiklar hamnar i märkbara antal i tarmkanalerna hos djurplankton.
Enligt Bruun är det först de senaste två–tre åren som man börjat se den möjliga betydelsen av plastpartiklar i näringskedjan.
– Än så länge är situationen inte alarmerande, men om inom ett tiotal år kan inverkan på näringskedjan bli mycket större, säger Jan-Erik Bruun.
Gå till toppen