Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: "Det är Skatteverkets, inte kommuners, sak att sätta åt skattesmitare."

Malmö sätter in en rad åtgärder för att motverka att offentliga upphandlingar missbrukas genom att oseriösa företag utför arbeten åt kommunen. Men är kraven vid upphandlingar för omfattande kan det vara svårt för små och mellanstora företag att lämna anbud. Och det är hos dem jobben finns.
Det skriver de moderata riksdagsledamöterna Anette Åkesson och Lars Beckman, som båda sitter i skatteutskottet, och deras partikollega Anja Sonesson, oppositionsledare i Malmö.

Nyligen besökte riksdagens skatteutskott Malmö. Vi fick en redovisning av de åtgärder kommunen sätter in för att motverka att offentliga upphandlingar missbrukas genom att oseriösa företag utför arbeten åt kommunen. Det är något vi uppmuntrar och bejakar, men det finns anledning att vara kritisk på ett antal punkter. Inte minst efter att Kalmar kommun, som har ett liknande projekt, har fällts av Konkurrensverket för att bryta mot lagen om offentlig upphandling.
Konkurrensverket menar att det är Skatteverkets, inte kommuners, sak att sätta åt skattesmitare.
Alliansen har sedan 2006 vidtagit kraftfulla åtgärder för att motverka svartjobb och fusk. Vi har infört rut- och rotavdrag och det har omvandlat många svarta jobb till vita, men framför allt gjort att människor som tidigare köpt tjänster svart inte gör det längre.
Alliansen har också infört personalliggare. Det innebär att företagare inom vissa branscher måste anteckna vilka som är verksamma i deras lokaler och när de arbetar. Även krav på kassaregister har införts, något som hjälper företag som tidigare utsatts för illojal konkurrens från oseriösa företag.
Vi har också drivit igenom informationsavtal med många så kallade skatteparadis som gör att miljarder kronor nu strömmar tillbaka till Sverige.
Enligt den redovisning vi fick i Malmö tänker kommunen anlita fackliga ombudsmän som utan ersättning ska utföra vissa kontroller för att se till att avtalen mellan Malmö stad och de företag som anlitas följs.
Men om det sker avvikelser inom arbetsmiljöområdet ska Arbetsmiljöverket granska det, inte en intresseorganisation.
Och om det sker brott mot skatteregler ska Skatteverket granska det, inte intresseorganisationer.
Om avtal mellan intresseorganisationer och kommuner ger mandat till kontroller som tangerar myndighetsutövning kan rättssäkerheten hotas.
Malmö stad har för avsikt att ställa krav på att företag, för att kunna vinna vissa upphandlingar, ska anställa personer som står utanför arbetsmarknaden. Det kan fördyra upphandlingarna och riskerar att göra redan anställda arbetslösa eftersom företagarna kanske måste varsla sina ordinarie medarbetare för att kunna anställa arbetslösa.
Det är olämpligt att blanda in lokal arbetsmarknadspolitik i upphandlingar. Över huvud taget riskerar alla krav utöver dem som gäller det som ska upphandlas att försvåra för små och mellanstora företag att lämna anbud. Och det är hos dem jobben finns.
Vi förstår att S, V och MP har goda intentioner i sitt arbete med att motverka skattefusk hos företag som deltar i offentliga upphandlingar.
Det ligger i allas intresse att stänga ute företag som inte följer gällande spelregler, men det måste ske inom ramen för såväl svensk lagstiftning som EU-rätten. Det måste också göras inom ramen för myndigheternas och kommunernas kontroll och inte genom att den offentliga sektorn förlitar sig på intresseorganisationer som kan ha egna motiv.
Anette Åkesson (M) är riksdagsledamot för Skåne och sitter i skatteutskottet.
Lars Beckman (M) är riksdagsledamot för Gävleborg och sitter i skatteutskottet.
Anja Sonesson (M) är 2:a vice ordförande i Malmö kommunstyrelse.

I morgon är det annandag påsk och då kommer det ingen papperstidning. Läs istället Aktuella frågor – om att Malmöbornas första spårvagn kommer i Lund – på nätet, Sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor, och i Sydsvenskans e-tidning.

Gå till toppen