Skåne

Journalsystem skapar stress

Det nya journalsystemet som håller på att införas i primärvården i Skåne gör sjuksköterskorna och läkarna sjuka.

Läkarförbundet har anmält IT-problemen till Arbetsmiljöverket. Facket kräver att datasystemet dras tillbaka och görs om.
Under 2013 ska alla vårdcentraler, privata och offentliga, i Skåne få nya journalsystem.
Fördelen med systemet är att det blir gemensamt för alla vårdcentraler, och att patienterna får en elektronisk journal som kan läsas av alla vårdgivare, även av sjukhuspersonal.
Men datasystemet som Region Skåne har upphandlat för 25 miljoner kronor av företaget CGM, Compugroup Medical Sweden, har stora brister. Hittills har ändringar och justeringar gjorts som kostat regionen ytterligare tio miljoner kronor.
Hittills har ett trettiotal vårdcentraler infört systemet. Det har fått till följd att anställda, sjuksköterskor och läkare, känner ökad stress och även fått fysiska besvär, som musarm, ont i nacke och axlar, på grund av allt klickande.
På vårdcentraler där systemet har varit i bruk i tre månader har svårigheterna varit så stora att arbetsglädjen försvunnit och anställda upplever att de inte längre vill gå till jobbet, skriver Malmö läkareförening i en anmälan till Arbetsmiljöverket. Fackförbundet använder sig av möjligheten att göra en anmälan enligt arbetsmiljölagens paragraf 6:6a, som innebär att facket kan kräva skyddsstopp om arbetsgivaren inte agerar.
Enligt läkarfacket är det nya journalsystemet "den största arbetsmiljömässiga försämringen hittills i yrkeslivet".
– Vi förväntar oss att man lyssnar och tar kritiken på allvar, säger Bengt Jönsson, ordförande för distriktsläkarföreningen Sydväst och ledamot i Malmö läkareförenings styrelse.
Läkarförbundet vill gärna ha en gemensam journal, säger han, "men den måste fungera och systemet borde prövas innan det införs".
– Det vi reagerar mot är att systemet känns halvfärdigt.
Det finns även risker för patientsäkerheten med det nya systemet, anser han. Provsvar försvinner och läkemedel förs inte över från det gamla till det nya systemet.
Benny Ståhlberg, chef för Primärvården Skåne, säger att han har förståelse för den hårda kritiken.
– Jag tar mycket allvarligt på anmälan och vi har redan börjat arbeta med att förbättra systemet och hitta genvägar.
Primärvårdsledningen har bland annat krävt att leverantören ska ändra vissa delar av systemet. Dessutom ska de anställda få mer utbildning i hur de ska använda journalerna.
Stämmer det att journalsystemet inte har testats?
– Det kan man säga. Tydligen är det ofta så att man köper ett journalsystem som till viss del byggs under användningen, säger Benny Ståhlberg.
Han anser att det brådskar med att införa det nya datasystemet eftersom de gamla börjar bli föråldrade och instabila. Dessutom uppfyller de inte patientdatalagens krav.
– Men vi ska sätta press på leverantören att förbättra det, lovar han.
Vad säger du om att vårdpersonal blir sjuka på grund av journalsystemet?
– Det handlar bland annat om musarm. Vi ska göra vad vi kan för att underlätta och se till att det finns kortkommandon. Jag tar mycket seriöst på det här.
FAKTA/Nytt system för 1,2 miljoner patienter
Region Skåne har köpt in ett journalsystem som kallas PMO, Profdoc Medical Office. Det har hittills kostat 35 miljoner kronor.
Det används idag av Habiliterings- och hjälpmedelförvaltningen och ska införas på alla hälsovalsenheter i Skåne, både offentliga och privata.
Ungefär 5 600 vårdanställda ska använda systemet, där Skånes 1,2 miljoner patienter ska registreras. Ungefär 10 000 användare av Melior (på sjukhusen) ska kunna läsa i PMO.
Gå till toppen