Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Kreativitet ger krya medarbetare

Mångfald och utrymme främjar kreativitet. Arbetsgivare som tar tillvara på sin personals kreativitet tjänar mer och har friskare anställda än de som inte gör det.

Farida Rasulzada är lektor och forskare i psykologi vid Lunds Universitet. Kreativiteten i arbetslivet är hennes område. Hon säger att hon är rätt bra på att stänga av kreativiteten då och då. - Genom att egentligen inte göra något alls - ute i naturen eller i soffhörnan.Bild: Foto: Åsa Sjöström
Det menar forskaren Farida Rasulzada i Lund. Hon har gjort hundratals chefstudier i både stora och små företag, myndigheter och organisationer. Hennes forskning visar att det lönar sig att bejaka de anställdas kreativitet.
Men det är inte så lätt som att enbart släppa lös idéerna, man måste hitta balansen mellan struktur och frihet.
- Det viktigaste är att skapa förutsättningarna för ett kreativt klimat och att sedan hantera idéerna på ett bra sätt.
Det kan vara att ge medarbetarna tid till kreativitet, skapa mötesplatser där idéer föds och inte minst ge respons på idéerna och stödja genomförandet.
Farida Rasulzada blev nyfiken på hur kreativitet kan mottas efter att ha upplevt en massa nej på tidigare arbetsplatser.
- Jag tänkte: vad är det för skillnad på dem som säger ja och dem som säger nej. Den nyfikenheten drev mig till att forska om kreativitetens betydelse på en arbetsplats.
Hon har ägnat tio år åt frågan. På torsdagen föreläste hon och deltog i en workshop på Arbetslivets dag (se faktaruta) på Malmö högskola. Hennes tes är att alla människor är kreativa fast på olika sätt och att olikheterna kan komplettera varandra.
- Det är mångfalden av intressen, kompetenser, erfarenheter, ålder, kön och etnicitet som tillsammans tar tillvara på kreativiteten.
Farida Rasulzada säger att det också krävs mod från arbetsgivaren och att de anställda känner att de får misslyckas för att kreativiteten ska blomstra. Medarbetarna måste visa envishet och uthållighet för att få genom sina idéer. Forskning visar att 40 procent av våra beslut bygger på vanor.
- Om du får ett nej så ge inte upp. Idén ligger förmodligen utanför chefens komfortzon eftersom han eller hon säger nej.
Kreativitet är att tänka nytt och att det är en idé som har ett värde, enligt Farida Rasulzada. Det kan vara allt från att föreslå nya effektivare rutiner till att utveckla en helt ny produkt.
Humor är en viktig ingrediens i skapande av kreativa miljöer som helst ska ge möjlighet till många möten och samarbeten.
- För några år sedan var det inne med att-göra-listor. De borde kanske ersättas av att-inte-göra-listor. Kreativitet måste få utrymme för att utvecklas och då kan den inte läggas ovanpå en massa måsten.
FAKTA/Ideella Nätverk Arbetslivet arrangerade för första gången Arbetslivets Dag under torsdagen. Arrangemanget är ett samarbete med Centrum för Tillämpad Arbetslivsforskning och Utvärdering (CTA) vid Malmö högskola Ubåtshallen. Syftet är att skapa en mötesplats i Skåne för att diskutera arbetslivets olika frågor.
10 frågor som testar företagets kreativa förmåga
Farida Rasulzada har ställt samman tio frågor som ett första steg mot att skapa en kreativare arbetsplats.
1. Uppmuntras du att vara kreativ och komma med nya idéer på jobbet?
2. Vågar du och dina kollegor ta initiativ även om resultatet är ovisst?
3. Är det tillåtet att misslyckas på din arbetsplats?
4. Upplever du atmosfären på din arbetsplats som levande och händelserik?
5. Känner du att det finns utrymme för humor och skratt på din arbetsplats?
6. Lyssnar din chef på dig? Är det dialog snarare än monolog som förs?
7. Har du tid att tänka ut nya idéer?
8. Har du och dina kollegor möjlighet att göra er hörda när det gäller hur
företaget leds och utvecklas?
9. Använder ni ett uppmuntrande språk på arbetsplatsen?
10. Uppmuntras du till att samarbeta med andra?
Svar
0-3 ja: Du får antagligen inte utrymme för din kreativitet.
4-6 ja: Inte ett superkreativt företag men har rätt förutsättningar att bli det.
7-10 ja: Du befinner dig antagligen i en organisation som kan prestera superkreativa resultat.
Gå till toppen