Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

"Vi har inte hittat några parasiter"

Ställ din fråga till Anna Järvegren Meijer, utredningsingenjör på VA Syds dricksvattenavdelning.

En undrande Man: Vilken typ av bakterier är det i vattnet?

Anna Järvegren Meijer: Sedan i fredags (5/4) har man i prover funnit koliforma bakterier som finns naturligt i våra vattendrag. Förhöjda halter av koliforma bakterier och odlingsbara mikroorganismer kan tyda på att vattnet har blivit förorenat med ytvatten. Kolibakterier är ett samlingsnamn för en mängd olika bakterier, där ingår bland annat Escherichia coli, vanligen kallad E. coli, men den har vi inte hittat. Våra analyser ger inte mer detaljerad information än att det handlar om samlingsbegreppet koliforma bakterier.

Nu letar vi också efter enterokocker och har inte hittat sådana heller. Enterokocker ingår inte i den normala egenkontrollprovtagningen, som följer Livsmedelsverkets föreskrifter, men vi har nu utvidgat våra analyser i samband med situationen som uppstått. Vi kan inte häva kokningsrekommendationen innan vi har fler på varandra godkända prover.

 

Lommabo: Måste man koka vattnet om man bor i Lomma?

Anna Järvegren Meijer:

Den här kokrekommendationen gäller Lunds kommun, och specifikt Lunds tätort, Stångby, Odarslöv, Hardeberga, Flyingeby och Södra Sandby. Så du som bor/arbetar i Lomma berörs inte.

 

Lennart Borgman: Det första provet som visar på bakterier togs på fredagen. När togs nästa prov? När analyserades det? Hur snabbt kan ett sådant prov analyseras?

Anna Järvegren Meijer: Det första provet som visade på koliforma bakterier togs på onsdagen. Det tar två dagar att få definitiva svar på analyser av koliforma bakterier så det var först på fredagen som dessa kunde konstateras. Då togs nya prover. Och sedan har fler prover tagit denna veckan. Nu tas prover två gånger per dag.
Tidsfördröjningen med två dygn mellan provtagning och analysresultat finns alltså alltid när det gäller koliforma bakterier.
Vi kan dock redan efter ett dygn konstatera hur statusen är för E-coli. Några sådana har inte konstaterats i några prover.

 

Jesper Bylund: Dalby är utanför larmet, men är delvis omringad av orter med varningar. Byn måste vara annorlunda kopplad – berätta lite om detta.

Anna Järvegren Meijer:

Provtagning visar att vattnet som kommer till Lunds kommun är av god kvalitet. Däremot har prover från VA SYDs ledningsnät visat på koliforma bakterier. Därför finns alltså problemet i vår distributionsanläggning. Ledningsnätet i Lunds kommun är sektionerat på ett sådant sätt att Dalby inte får vatten som varit "inne och vänt" i Lunds tätort. Därför berörs inte Dalby av den här kokrekommendationen.

 

MB: I kok rekommendationerna står det att man ska koka vattnet i kastrull eller i vattenkokare, kan man använda mikrovågsugn istället?

Anna Järvegren Meijer: Det viktiga är att vattnet kokar upp ordentligt och bubblar. Kan du i microvågsugnen se bubblor så är detta ett helt okej sätt att koka vattnet på.

 

oliver: varför rapporterade ni inte tidigare om ni visste det redan i fredags

Anna Järvegren Meijer:

Det här är en bra fråga som kräver ett längre resonemang för att kunna besvaras. På vår hemsida vasyd.se har vi lagt upp, under Aktuella frågor och svar, en del som berör just det här. Tips är att läsa om hur analyser går till och vad som gäller för kokrekommendationer.

 

Wmoke Seed: Var kommer bakterierna ifrån?

Anna Järvegren Meijer: Bakterierna finns naturligt i vår natur, i exempelvis sjöar och bäckar. Just nu försöker vi ta reda på hur bakterierna lyckats ta sig in i vårt distributionssystem (alltså ledningsnätet, reservoarer och pumpstationer). Det här är ett svårt detektivarbete, men vi gör vårt yttersta för att ta reda på orsaken.

 

Peter: Om det nu tog 4 dagar innan det kom ut en varning och ingen har blivit sjuk, hur farligt kan det vara?

Anna Järvegren Meijer:

Jag har inte tillräcklig kunskap för att kunna svara ordentligt på den frågan men vi har höga kvalitetskrav på dricksvattnet. Den här typen av bakterier tyder på att vi inte har normalla förhållanden och då väljer vi att ta till säkerhetsåtgärden kokrekommendation. Detta har gjorts i samråd med Miljöförvaltningen.

 

henrik: Vad händer om man får i sig för mycket av dessa koliforma bakterier? Tack på förhand.

Anna Järvegren Meijer:

Som jag förstår det kan en del människor få problem med magen, men om du vill ha ett mer säkert svar tycker jag att du ska vända dig till Sjukvårdsupplysningen på 1177.

 

Yet: Jag blev otroligt magsjuk av ingen anledning i fredags, jag blir nästan aldrig magsjuk. Ingen i min närhet har blivit dålig. Jag hade tränat och hällde i mig ganska rejäla mängder vatten, bor i Norra Lund. Kan detta berott på vattnet?

Anna Järvegren Meijer: Det varken vill eller kan jag spekula om när det gäller just din situation, men Smittskydd Skåne har idag gått ut med att det inte finns en ökad sjuklighet i området när det gäller symptom som bland annat ont i magen och diarré.

 

Tobbe: Hej! Används inte UV-ljus för behandling av dricksvatten? Eller i kombination s.k. Advanced oxidation process med t.ex. väteperoxid? Eller ozon? Eller UV+ozon i kombination. Skulle inte risken för bakterier (släpp) minskas respektive elimineras då?

Anna Järvegren Meijer: I det här fallet har det ju konstaterats att vattnet håller en god kvalitet när det lämnar vattenverken och att bakterieproblemet uppstått ute i distributionsanläggningen. Alltså skulle en förändring av beredningsprocessen inte ha spelat någon roll för just den här kokningsrekommendationen.
I dagsläget används bara UV på det vattenverk som försörjer Skatteberga med dricksvatten. Planer finns för att installera UV på vattenverken vid Ring- respektive Vombsjön.

 

Kalle: Det verkar bli mer och mer vanligt med "förorenat" vatten, Lund är ju knappast först. Kan det vara så att man har kopplat ihop för många nät vilket gör det svårt att hålla ordning på vattnet? Kom detta i samband med att man körde in vatten från Vomb (?)för en tid sen?

Anna Järvegren Meijer:

Jag kan hålla med dig om att det verkar vara mer vanligt med problem med dricksvattnet, men vi här nere i Skåne har trots allt varit ganska förskonade. Vi hade en incident i Löberöd i Eslövs kommun för några veckor sedan, men innan dess var det flera år sedan en av VA SYDs kommuner hade kokningsrekommendation.
Vattnet som kommer in till Lunds kommun håller god kvalitet. Detta gäller både vatten från Ringsjöverket och Vombverket.

 

?: Kan det vara parasiten cryptosporidium? Har ni uppmätt några halter, om så mycket små?

Anna Järvegren Meijer: Vi har inte hittat några parasiter alls utan koliforma bakterier.

 

Elvis: För vad gäller kokrekommendationen; ingår även dusch, handtvätt och disk? Hur stor mängd (vatten) utgör en "farlig" dos (OM det nu visar sig vara farligt)?

Anna Järvegren Meijer: När det gäller disk rekommenderar Livsmedelsverket att man använder högsta temperaturen på diskmaskinen och att man låter disken torka innan man använder den om man diskat för hand. Det går bra att duscha och tvätta händerna. På vasyd.se finns fler exempel på vad som rekommenderas.

 

Ulla: Har ni fått de provsvar som förväntades komma kl.14?

Anna Järvegren Meijer:

Jag sitter ju själv i chatten här nu och har inte sett svaren. Jag vet att kokningsrekommendationen fortfarande gäller. På vasyd.se finns mer aktuell information än den jag kan ge dig här.

 

Cathrine: Hej. Jag undrar vi som bor i Flyinge och har fått vatten kört från bla S Sandby innan. Kör man vatten från annan plats nu eftersom inte vi påverkas enligt era meddelanden?

Anna Järvegren Meijer:

Vad jag vet så försörjs numera Flyinge till största delen av vatten från vår grundvattenbrunn. Det är numera bara ibland som vi behöver hämta vatten med tankbil. Skulle en sån situation uppstå medan vi har problem i Lunds kommun kommer vi att hämta vattnet från Eslövs tätort istället. Ni i Flyinge berörs alltså inte av kokningsrekommendationen. (Det gör dock ni i Flyingeby som ligger i Lunds kommun!)

 

Linda: Jag är gravid i 9 månaden, vad bör jag tänka på?

Anna Järvegren Meijer: Jag förstår att du som gravid känner oro när det gäller kvaliteten på dricksvattnet. Jag är tyvärr inte rätt person att ge dig detaljerad information om vad du ska tänka på. Ett tips kan ju vara att kontakta Sjukvårdsupplysningen på 1177 och att du följer våra kokrekommendationer.

 

Viktor: Hej! Har du någon som helst uppfattning gällande hur länge invånarna i och runt Lunds komun skall förvänta sig att behöva koka vattnet?

Anna Järvegren Meijer: Tyvärr kan jag inte säga något definitvt när det gäller hur länge kokrekommendationen kommer att gälla. Imorgon kl 10 kommer det mer information, så följ oss på vasyd.se.

 

bengt forkman: Hur gör man ren en varmvattenberedare om det kommit infekterat vatten in i den.

Anna Järvegren Meijer: Jag skulle rekommendera att du spolar igenom varmvattenberedaren ordentligt. Vi spolar våra ledningar för att få omsättning i dem och det kanske är bra för beredaren också?

 

Ingenjör: Borde inte en klorering av vattnet lösa dethär?

Anna Järvegren Meijer:

Vattnet kloreras på Ringsjöverket och Vombverket innan det skickas till Lunds kommun. Ytterligare klorering i vårt distributionsnät skulle kanske göra så att invånare inte behöver koka vattnet, men samtidigt döljer det också alla eventuella bakterier och vi skulle aldrig kunna veta när vattnet återgått till god kvalitet igen.

 

Karin: Påverkas husdjur även av kokrekommendationerna, t.e.x hundar, katter och andra smådjur?

Anna Järvegren Meijer:

När det finns misstanke om att dricksvattnet innehåller mikroorganismer, som kan göra dig sjuk, rekommenderas du att koka dricksvattnet innan det används. Kokningen dödar mikroorganismer som bakterier. Kokrekommendationer gäller alltså framförallt människor. Är du orolig för dina djur tycker jag att dus ka prata med en veterinär.

Gå till toppen