Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läcka fortsätter gäcka VA Syd

Drickbart vatten flödar åter ur kranarna i Lund. Men på VA Syd funderar de ansvariga nu på hur man ska tackla bakterierna i den avstängda vattenledningen.

Bild: Foto: Ingemar D Kristiansen
– Vi vet inte hur vi ska gå vidare än. Det finns olika sätt. Man kan filma, man kan gräva upp och gå ner i ledningen. Teknikerna diskuteras nu på olika möten. Vi kommer att ge besked om så snart vi vet, säger VA Syds marknadschef Eva Kristensson.
Den avstängda vattenledningen går från reningsverket vid Källby i södra Lund upp till norra verket vid gamla vattentornet. Ledningen är 5 kilometer lång, 45 centimeter i diameter och har byggts ut i etapper. Varje minut passerar normalt över 500 liter vatten genom den.
– Problemet är lokaliserat till en etapp av ledningen som blev färdig i mars, säger Eva Kristensson.
I Lund kan miljöförvaltningen andas ut efter en tuff vecka. Det gick några dagar från första underkända provet tills rekommendationen att koka vattnet utfärdades, vilket utlöst en del kritik.
– Man måste vara säker innan man går ut, med tanke på all oro och alla kostnader och merarbete en rekommendation innebär, säger miljödirektör Björn Berséus.
Han tycker med facit i hand att miljöförvaltningen i det stora hela hanterat situationen väl, och tror de flesta Lundabor håller med.
– De mest kritiska och aggressiva har varit inflyttade studenters mödrar, säger Björn Berséus och raljerar om överbeskyddande mammor:
– Man förstår varför ungdomarna valt att inte läsa på hemorten.
Bakterien som påträffats i vattnet heter Rahnella aquatilis, och förekommer i sötvatten och jord. Den kan orsaka illamående, och i värsta fall diarré och kräkningar.
– VI har inte fått några rapporter från sjukvården som tyder på att folk blivit dåliga. Inte ens de som struntat i våra rekommendationer och har druckit vattnet.
Gränsvärdet som överskridits ligger på 10 enheter per milliliter. Men man kan vänja sig vid högre värden. Enligt Björn Berséus ligger gränsvärdet för enskilda brunnar fem gånger högre.
Att det tog några dagar från godkända gränsvärden till kokrekommendationen avblåstes har en annan förklaring.
– Vi fick problem med biohuden, som slets loss från rören när vi ledde om vattnet och ökade trycket.
Biohuden är ett skyddande skikt som bildas naturligt i rören, förklarar Björn Berséus och försäkrar att det inte är farligt.
Gå till toppen