Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: "Den rödgröna majoriteten äventyrar stadens attraktivitet"

Förtätning får inte innebära att efterfrågan på småhus och tomter negligeras. Och eldrivna bussar bör utredas mer innan investeringar i dyr och ålderdomlig spårvägsteknik sker.
Det skriver Stefan Lindhe (M), kommunalråd i Malmö.

Malmös översiktsplan är ett viktigt styrinstrument för hur staden ska utvecklas. Mycket i den nya plan som kommunfullmäktige ska godkänna i höst är bra, men den politiska rödgröna majoriteten äventyrar stadens attraktivitet och förmåga att locka investerare.
Malmös negativa utveckling på 1970- och början av 1980-talet vände tack vare en modern och offensiv stadspanering. Från Moderaternas sida har vi drivit att Malmö ska vara attraktivt för dem som bor i staden. Det har varit viktigt att staden söker havet.
Malmö ska inte vända ryggen mot vattnet utan ta tillvara att den är en kuststad. Med initiativ som Ön i Limhamn och Potatisåkern togs de första betydelsefulla stegen i denna utveckling.
I Statistisk årsbok för Malmö kan man läsa att staden under 1970-talet tappade mellan 35 000 och 40 000 invånare då den inte kunde erbjuda de bostäder som efterfrågades. Det misstaget får inte upprepas.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet driver i Malmös nya översiktsplan att det i princip inte får byggas några nya småhus utanför Yttre Ringvägen.
Visst är det bra med förtätning och att det byggs lite högre nära kollektivtrafiken i city men vi moderater är bekymrade.
Förtätning får inte innebära att efterfrågan på småhus och tomter negligeras. Även i framtiden måste det erbjudas ett varierat boende där det även finns planer för fler småhus och radhus utanför statskärnan. Mer mark måste finnas i beredskap för dessa behov. I annat fall tappar Malmö många invånare och skattebetalare.
I översiktsplanen fastslås att framtidens trafik ska vara spårvagnar. Genom spårvagnsdragningen måste 50 procent av biltrafiken bort från stadens gator. För detta finns ingen plan. Varuleveranser blir svåra att genomföra och att gå och cykla blir svårare om det finns spårvagn.
Redan idag finns det smarta, flexibla och miljövänliga alternativ till spårvagn som är realistiska, inte minst ekonomiskt sett.
Eldrivna bussar bör utredas mer innan investeringar i dyr och ålderdomlig spårvägsteknik sker.
På många ställen i Malmö är trafiksituationen besvärlig. I Västra hamnen överstiger trafikflödet gatornas kapacitet och då återstår stora områden som ska bebyggas.
Översiktsplanen måste vara utformad så att trafiken kan fungera. Alla investeringar för att göra Malmö attraktivt är beroende av att människor kan ta sig fram i staden. Fungerar inte framkomligheten finns det risk för att investeringar förloras liksom i förlängningen arbetsplatser. Det har Malmö inte råd med och vi politiker måste göra vårt yttersta för att underlätta för människor i deras vardag samtidigt som vi beaktar och värnar stadens näringsliv, arbetstillfällen och miljö.
Istället för att försvåra framkomligheten med bil och införa biltullar, som den rödgröna majoriteten vurmar för, vill vi Moderater göra alternativen till bilen mer attraktiva och på så sätt uppmuntra Malmöborna att välja att ta sig fram på annat sätt än med bil. Vi vill kontinuerligt förbättra kollektivtrafiken samt förutsättningarna för att gå och cykla.
Moderaterna bejakar även införandet av Malmöringen som på befintliga spår ska trafikera kontinentalbanan och Citytunneln med pågatågstrafik, binda ihop centralstationen med de östra delarna av Malmö och vidare mot Hyllie och Svågertorp.
Varför inte titta på hur Malmöringen skulle kunna utvecklas med en utbyggnad till Limhamn/Bunkeflo och mot Oxie, där det också redan finns spår? Området kring brofästet borde också på ett bättre sätt kunna tillvaratas för attraktiva tomter till företag och näringslivscentrum. Här skulle spektakulär arkitektur kunna bre ut sig med plats för huvudkontor som skulle sätta Malmö och Öresundsregionen på kartan.
Stefan Lindhe
Stefan Lindhe (M) är kommunalråd i Malmö.
Gå till toppen