Kultur & Nöjen

Festivaltema döms ut av konstprofiler

Nästa vecka invigs konstfestivalen Malmö Nordic som ska pågå hela sommaren.
Men nu kritiseras projektet från flera håll.

”Malmö Nordic” är ett samarbete mellan de tre konstinstitutionerna – Malmö konstmuseum, Malmö konsthall och Moderna Museet – och sexton av stadens gallerier. Även andra konstaktörer medverkar i festivalen som ska pågå mellan den 3 maj och 18 augusti.
Men projektet ifrågasätts från flera håll. En av kritikerna är Elena Tzotzi på Signal Center för samtidskonst:
– Det är problematiskt att det inte finns en konstnärlig grundidé. Handlar temat nordisk samtidskonst om nationell tillhörighet eller nationella eller politiska gränser? Vilka konstnärer räknas som nordiska?
Enligt Elena Tzotzi är det frågor som projektledningen för Malmö Nordic inte har velat diskutera och därför har Signal dragit sig ur:
– Malmö har en internationell konstscen. Att ta ett steg tillbaka och göra en konstfestival som vagt handlar om det nordiska upplevs inte som särskilt framåtblickande.
Johan Berggren på Johan Berggren Gallery har valt att stå utanför av tidsskäl men han tycker också att temat nordisk samtidskonst känns ointressant i en mångkulturell stad som Malmö:
– Det känns som att det handlar om att institutionernas samlingar ska hamna i fokus. Samtidigt vill man att vi andra ska delta i en paraplyidé som innebär ett ekonomiskt risktagande.
Ola Gustafsson på Elastic Gallery menar att politikerna och tjänstemännen i den styrgrupp som godkänner projekten inte har tillräcklig kunskap om Malmös konstscen.
– Man kan ju till exempel fråga sig hur många av dem som under det senaste året har varit på de gallerier de bjudit in.
Enligt Ola Gustafsson är konstfestivalen ett sätt för politikerna att fly undan frågan om ett nytt Konstmuseum:
– Och även politikerna har ju frågat sig om man verkligen bara ska fortsätta samla endast konst av nordiska konstnärer.
Chefen för Moderna Museet i Malmö, John Peter Nilsson, välkomnar diskussionen. Men han håller inte med i kritiken:
– Det bor 172 olika nationaliteter i staden och så ser ju det nya Norden ut, det kommer det här att visa i bästa fall.
Malmös kulturdirektör Elisabeth Lundgren konstaterar att frågan om det nordiska perspektivet kommer att diskuteras på ett öppet seminarium på Konsthögskolan den 4 och 5 maj.
Hon menar också att ursprungsidén, att visa upp Malmö konstmuseums samlingar, har breddats med tiden.
– Malmö Nordic handlar också om att skapa samarbete mellan institutionerna och andra konstaktörer. Och att öppna upp Malmös konstscen för Malmöborna.
Gå till toppen