Sverige

Familjen i fokus för ny cancervård

Cancersjukvård är en högt specialiserad verksamhet som tidigare fokuserade helt på sjukdomen. I dag höjer sjukvården blicken och ser människorna – den sjuke och de anhöriga. Nu kommer den första svenska boken om rehabilitering vid cancer.

”Det är en stor förändring som sker nu”, säger Maria Hellbom, en av huvudredaktörerna för den första boken på svenska om rehabilitering vid cancersjukdom. Katarina Sjövall har bidragit till boken från sitt forskningsområde – de närståendes situation när en anhörig får cancer.Bild: Karl G Jönsson
– Det är en stor förändring som sker nu. Därför är det så spännande att vara med, säger Maria Hellbom. Hon är psykolog, forskare och engagerad i att utveckla cancervården i Regionalt Cancercentrum (RCC) Syd. Hon är också, tillsammans med Bibbi Thomé, huvudredaktör för den första boken på svenska om rehabilitering vid cancersjukdom.
Vi träffar henne i RCC:s lokaler i Medicon Village i Lund tillsammans med Katarina Sjövall, sjuksköterska och forskare vid onkologen i Lund. Katarina Sjövall har bidragit till boken från sitt forskningsområde – de närståendes situation när en anhörig får cancer.
– Rehabilitering var inget man talade om i samband med cancerbehandling före 2005–2006. Detta med rehabilitering som en självklar och integrerad del i all cancervård är något nytt. Det är nu det händer, säger Maria Hellbom.
Förut sade man ”en gång cancerpatient, alltid cancerpatient”. Med den snabba utvecklingen av effektiva cancerbehandlingar lever fler människor längre efter eller med en cancersjukdom och det gör att vården måste tänka om.
– Vi har blivit bättre och bättre på att behandla cancern. Men vi har inte varit lika bra på att ta hand om sena biverkningar och kvarstående men, säger Katarina Sjövall.
Samma sak gäller de närstående. Tidigare lämnades de utanför.
– Vi vet att de riskerar att drabbas av depressioner och ångest. Även den fysiska hälsan påverkas. Anhöriga till lungcancersjuka har till exempel större risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, berättar Katarina Sjövall. Idag är samhället och sjukvården uppbyggd så att de flesta cancerpatienter vårdas hemma. Det innebär att de närstående idag är en viktig del i cancervården, både emotionellt och rent praktiskt.
De närstående blir nästan vårdpersonal, påpekar Maria Hellbom:
– Samtidigt som man självklart vill hjälpa den sjuke är det en väldig påfrestning att ha en svårt sjuk människa hemma, som kanske vaknar flera gånger varje natt och behöver ständig hjälp. Därför är det viktigt att vi uppmärksammar de närstående och ger dem stöd. RCC jobbar för att hela kontexten ska fungera. Det ska finnas en kontinuitet, en helhet, som omfattar både patienten och de anhöriga.
Målet är att varje cancerpatient ska ha en egen vårdplan, där man också kan hitta kontaktpersoner och se vart de anhöriga kan vända sig för att få stöd.
– Vården är ganska fragmentiserad idag. Vi vill komma bort från det. Patienten ska ha en kontaktsjuksköterska som är en fast punkt när man går mellan olika vårdenheter, men också är en resurs för de närstående.
En kontaktsjuksköterska kan till exempel tidigt signalera att det är en barnfamilj som har drabbats av att mamman eller pappan fått en cancerdiagnos.
– Då kan vi sätta in åtgärder. Prata med barnen om cancer, så att de förstår vad som händer. Se till att familjen får det stöd den behöver, även från kommunen.
– I vissa delar av sjukvården är man redan duktig på det här, att få med hela familjen, säger Katarina Sjövall. Men i akutsjukvården är vi inte där ännu.
Boken ”Rehabilitering vid cancersjukdom” är tänkt som en lärobok, men ska också fungera för patienter och anhöriga. Den tar upp såväl fysiska aspekter på rehabilitering som psykologiska behov.
– Vi har försökt skriva så att den ska passa alla, säger Maria Hellbom. För cancer berör oss alla.
Gå till toppen