Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Migrationsverket: Reva har varit bra

Migrationsverket anser att Reva har varit ett lyckat försöksprojekt som varit bra för asylsökande som har fått negativa besked.

Under de senaste månaderna har projektet Reva (Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete) blivit hårt kritiserat av politiker och flyktinggrupper.
Men Migrationsverket anser att projektet kritiserats på felaktiga grunder eftersom Reva inte har att göra med polisens operativa arbete vid gränskontroller eller inre utlänningskontroller.
– Man ska inte blanda samman begreppen, säger Caroline Henjered, som betonar att projektet går ut på att förbättra och effektivisera arbetet med att verkställa beslut som vunnit laga kraft.
I mitten av juni ska Reva utvärderas. I samband med en nationell konferens den 16 juni ska tre generaldirektörer – från Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen och Kriminalvården – ta fram en handlingsplan för hur de bästa bitarna från Reva ska föras över till de tre myndigheternas normala arbete.
– De erfarenheter som tas till vara läggs över i den ordinarie verksamheten, säger hon.
Enligt Henjered är det ännu för tidigt att sammanfatta vad det bestående resultatet av Revaprojektet kan bli. Men hon anser att polisen har blivit ”tydligare i sina prioriteringar” och att Migrationsverket förmått fler asylsökande att fatta egna beslut om sin framtid.
– Vi har inte kortat handläggningstiderna, men vi har fått en ökad andel sökande som självmant återvänder, säger hon.
– Vi har också prövat rättssäkerheten och sett till att människor fått rätt beslut. Det har vi uppnått genom att vara tydligare i arbetet med de sökande, säger hon.
Enligt Caroline Henjered är det viktigt att polisen och Migrationsverket har ett sökandeperspektiv även när de arbetar med människor som fått ett negativt besked.
Gå till toppen