Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Bryggarens hus blir pub

När ölträdgården Hamnmästaren på fredagen öppnade vid det gamla hamnmästarbostället på Bagers plats knöts maltsäcken ihop. 

Huset byggdes 1835 på initiativ av bryggaren Jöns Malmquist som kom att bli den förste i en malmöitisk bryggardynasti.
Det är inte bara den gamle hamnkaptenen Petter Petersson som ler i sin himmel åt att ha namngett alen Hamnmästaren.
Det finns även en hädangången bryggare som gör tummen upp när det gamla hamnkontoret blir en biergarten. Han hette Jöns Malmquist. Den 20 maj 1834 inlämnade han som ålderman i bryggareskrået en inlaga till hamndirektionens sammanträde. Jöns Malmquist föreslog att ett hamnmästarboställe borde uppföras i hamnen och ”då nuvarande Hamnmästaren Petersson, efter tjugo års nitisk och trogen tjänst, vid tilltagande år börjar tröttna vid de beständiga vandringerne mällan hamnen och dess logie upp i staden flere gr hvarje dag”.
Bryggaren Jöns Malmquist såg till att hamnkaptenen fick nära till jobbet – och därmed lättare kunde vara stadens bryggerinäring behjälplig med transporter.
Jöns var den förste bland bryggare i släkten Malmquist. Enligt uppgift föddes han i Börringe 1782 och kom till Malmö som barn. Han utbildade sig till snickare men med sviktande hälsa sadlade han om. Redan 1811, på skråtiden, vann han burskap i staden som bryggare och kom senare att sitta som ålderman i bryggaregillet.
Men bryggarrötterna inom Malmquistdynastin går djupare än så. 1829 gifte sig änklingen Jöns, denna gång med Maria Margareta Pettersson vars far bryggde öl på Per Weijersgatan. Jöns Malmquists bryggeri kom att ligga på en tomt mellan Södergatan och Hjulhamnsgränd, alltså just där Åhléns varuhus numera ligger.
När hantverksskråna avvecklades 1847 och näringsfriheten genomfördes 1864 låg landet öppet för en övergång från hantverk till industri. Jöns och Marias ende son Johan Edvard Malmquist inköpte 1873 C F Åkermans bryggeri på Södra Förstadsgatan 2. Hans son Ludvig Wilhelm Malmquist tog i sin tur över, bildade aktiebolag och byggde en ny bryggerianläggning på Ystadvägen – i dag känt som ”Bryggeriet”.
1912 skedde en stor bryggerifusion som ledde till att tre av stadens fem bryggerier försvinner. Verkställande direktör för Aktiebolaget Malmö Förenade Bryggerier blev Ludvig Wilhelm Malmquist.
1937 utsågs näste vd, sonen Erik Malmquist. På 50-talet började Eriks son Wilhelm ”Wille” Malmquist att licenstillverka Coca-Cola i Malmö och 1958 gick man samman med Skånebryggerier. Verksamheten koncentreras till Ystadvägen. Storproduktionen blev ännu större när man i början av sextiotalet gick samman med AB Pripp & Lyckholm i Göteborg som i sin tur blev ett med Stockholms bryggerier och bildade storkoncernen Pripp-bryggerierna AB med säte i huvudstaden.
Wille Malmquist blir så småningom regionchef på Pripps i Malmö och stannar på posten fram till pensionen 1987. Pripps blir statligt men säljs vidare till Volvo och 1993 lägger man ner verksamheten i Malmö.
Den siste bryggaren Malmquist avlider 81 år gammal 2008 och hinner inte uppleva hur ölkulturen åter börjar jäsa i Malmö. Två år senare öppnar Malmö brygghus i Richters gamla bryggerilokal på Bergsgatan. Och nu öppnar alltså en ölträdgård vid hamnmästarbostället.
Vågar man hoppas på en hommage eller två?
Vem vill inte smaka en Petterssons pilsner och en Malmquists malt?

Petter Petersson hade koll på hamnen

Petter Petersson var född 1780 i S:t Olof och invandrade till Malmö från Lund 1804. Han blev landtullvaktmäster och utsågs av magistraten till hamnmäster 1814. I drygt tjugo år bodde han med hustrun Maria Elisabeth, född Raser i Lund 1776, och sju barn i rotan 81, det vill säga i hyreskasernen Jerusalem i fattigkvarteren på Öster. Komplexet som bestod av fyra längor i en kvadrat uppfördes 1806 och låg ungefär där köpgallerians ”food court” nu återfinns. Gården och hela kvarteret revs redan i slutet av 1880-talet. De nyare byggnaderna revs i slutet av 1960-talet. I en skrivelse från sista december 1834 beskrivs huset som ”ett grundmuradt snyggt envåningshus, som, 21 alnar långt, 17 alnar bredt, innehåller ett rum till Hamnmästar-Contor, två boningsrum utom pigkammare, två garderober, kök, spiskammare, en nedre och en hanebjelkswind samt en liten källare”.
Härifrån hade Petter Petersson kontroll över hamnen, mer eller mindre dygnet och året runt i ytterligare fjorton år innan han ersattes av sin efterträdare Anders Åberg 1849, samma år som hustrun avled. Med pension och guldmedalj flyttade Petter Petersson till Ystad och där upphör spåren efter honom.
Läs mer om Petersson här. 

Från hamnmästarboställe till krog

1775 instiftas en hamndirektion i Malmö. Tillsynen av hamnen sköts av hamnmästaren.

1835 byggs hamnmästarbostället vid Bagerskajen. Hamnmästaren Petersson med familj flyttar in.

1849 lämnar Petterson över sysslorna till sin efterträdare Anders Åberg. Andra efterträder honom.

1910 står Harald Boklunds nya hamnkontor väster om hamnmästarbostället färdigt.

1920 tillkommer takkupor. Senare en balkong.

1930 är huset omgivet av en lummig trädgård.

2010 lyfts huset, sätts på hjul och rullas 250 meter till Neptuniparken medan ett parkeringsgarage byggs på tomten.

2011 rullas hamnmästarbostället tillbaka.

2013 öppnar Malmö brygghus en pub med ölträdgård i det gamla kontoret.

Gå till toppen