Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

7 000 giftiga platser väntar på att saneras

Minst sjutusen markområden i landet är svårt förgiftade. Listan på drabbade platser växer, men staten satsar allt mindre på att sanera dem.
– Vi hade åtminstone behövt lika mycket pengar som tidigare, säger Erika Skogsjö på Naturvårdsverket.

De senaste två åren har regeringen dragit ner anslagen till marksanering med en tredejedel, från 656 miljoner kronor till 417 miljoner kronor.
Konsekvenserna i Skåne är bland annat att saneringsarbetet vid Klippans läderfabrik står still och att miljöchefen i Eslöv väntar på pengar.
I Eslöv är det tomten efter bekämpningsmedelstillverkaren Ferrosan som är ett hot mot närmiljön, men också mot traktens barn.
– Området har blivit ett rekreationsområde och det är inte bra om barn är där och gräver, säger miljöchefen Erika Fjelkner.
I Sverige finns idag drygt sjutusen områden som är så förgiftade att de utgör en stor eller mycket stor risk för människans hälsa och för miljön.
Exempelvis gamla gasverkstomter, nerlagda kemtvättar eller anläggningar där virke en gång impregnerades.
Men undersökningen av områden som misstänks vara förorenade är inte över. Bara i Skåne har länsstyrelsen ytterligare 1 150 platser kvar att bedöma. Det arbetet ska vara klart nästa år.
Arbetet med att sanera går samtidigt oändligt långsamt. I Skåne pågår just nu sanering enbart vid BT Kemi i Teckomatorp.
Av de omkring tusen värst förorenade områdena i landet har endast 101 platser sanerats med statliga pengar sedan anslaget infördes 1999.
När det gäller föroreningar, så finns det oftast ingen annan än staten som kan stå för kostnaderna.
Många projekt blir kostsamma och sluträkningar på hundra miljoner kronor eller mer är inte ovanliga.
– Projekten kan också vara långvariga och ta en stor del av budgeten under flera år, säger Erika Skogsjö på Naturvårdsverket. Därför måste mer pengar till om vi ska kunna åtgärda fler förorenade områden.
Inför 2013 begärde Naturvårdsverket ett anslag på 600 miljoner kronor för att sanera förgiftad mark. Anslagen låg på den nivån fram till 2012.
– I vårt budgetunderlag lyfte vi fram marksanering och skötsel av skyddade områden som särskilt viktigt, säger Carl Mikael Strauss på Naturvårdsverket.
Regeringen satte istället beloppet till knappa 400 miljoner kronor.
– Det är inte så att vi argumenterade dåligt, säger Carl Mikael Strauss. Alla behöver pengar och den politiska avvägningen är svår.
För nästa år begär Naturvårdsverket 550 miljoner kronor. Regeringens förslag är 125 miljoner kronor lägre.
Gå till toppen