Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Superfängelser JO-granskas

En inspektion vid högsäkerhetsfängelset Saltvik talar för att fångar får för hårda restriktioner. Superfängelserna Fenix specialgranskas nu av Justitieombudsmannen.

Säkerhetsbunkern i kriminalvårdsanstalten Saltvik i Härnösand.Bild: Arkivfoto: Leif R Jansson/Scanpix
Den 4 april 2013. En delegation från Justitieombudsmannen, JO, stegar in genom dörrarna till anstalten Saltvik i Härnösand.
För första gången får fångarna där direktkontakt med det enda tillsynsorgan i landet som ser till deras rättigheter. Och som kan kritisera anstalter som felbehandlar, kränker eller vansköter de människor som hålls inlåsta för brott. Det händer regelbundet. I drygt hundra fall årligen kritiserar JO Kriminalvården. Fallen av kritik ökar stadigt.
Flera av synpunkterna vid JO-besöket på Saltvik nu i april var relativt enkla – personalen rör ihop fångarnas post, tvätt blandas samman, tillstånd att ringa ut hanteras slarvigt.
Men när JO:s delegation mötte fångarna på högsäkerhetsavdelningarna Fenix blottlades möjliga systemfel som fått chefs-JO Elisabet Fura att kräva in underlag från Kriminalvården.
En intagen var felplacerad på Fenix Saltvik. Enligt kriminalvårdens egen utredning borde han sitta på en avdelning med lägre säkerhetsklass. Men kriminalvården har svårt att fylla de 72 Fenixplatser som finns i landet. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många fångar som är så farliga, rymnings- eller brottsbenägna att de bör sitta där.
Alltså används Fenixplatser till "normalfångar", men med lättnader i säkerhetskraven. Fel, har JO tidigare konstaterat i ett särskilt inspektionsbeslut. Kriminalvårdens egna tjänstemän erkänner för justitieombudsmannen att slutenheten på Fenix är större än nödvändigt för "normalplatser" och ser det som ett problem.
På grund av sviktande fångunderlag har tre av de fyra Fenixavdelningarna vid Saltvik gjorts om till "skyddsplatser". Där placeras fångar som av en eller annan anledning måste hållas undan från andra fångar.
Det kan vara grova sexualbrottslingar – våldtäktsdömde förre polischefen Göran Lindberg har till exempel suttit skyddsplacerad på Fenix. Även fångar som samarbetat med polisen, eller av andra skäl skaffat sig fiender inne på det vanliga fängelset, kan hamna på skyddsplats.
Bedrägeridömde skåningen Torgny Jönsson, "maffians bankir", som suttit Fenixplacerad under större delen av sitt straff pekade vid ett eget möte med JO-delegationen på att Kriminalvårdens beslut om placering på säkerhetsavdelning är schablonmässiga.
När placeringen en gång är gjord ska den omprövas regelbundet. Men både grundbeslutet och omprövningsbesluten hålls i praktiken hemliga, även för fångarna.
Formuleringarna är svepande och inte ens vid överklaganden ger Kriminalvården detaljerat underlag för sina beslut. Då går det inte att argumentera vid ett överklagande till förvaltningsrätten, menar Jönsson.
Sydsvenskans granskning av Fenix från i vintras ger ytterligare belägg för hans synpunkt: ingen fånge som ifrågasatt säkerhetsplaceringen har fått gehör i rätten.
När JO-delegationen rapporterade hem till chefs-JO Elisabet Fura den 22 april i år beslutade hon inom ett dygn att starta en specialutredning om "handläggningen av ärenden angående placering av intagna på säkerhetsavdelning".
– Det har framförts kritik i flera tidigare ärenden kring beslutsunderlagen och hur de redovisas för de intagna. Vi har begärt in handlingar från kriminalvårdens huvudkontor. Vi behöver bilda oss en uppfattning om hur processen ser ut när man beslutar om placering vid säkerhetsavdelning, bekräftar Karl Lorentzon, handläggare hos JO.

Fenix – fängelse inuti fängelset

Högsäkerhetsavdelningar finns på tre fängelser i Sverige – Saltvik, Kumla och Hall.
De går under kodnamnet Fenix och är fängelser inuti fängelserna.
Dubbla säkerhetskontroller, flerdubbla murar, fullkomlig avskärmning från omvärlden.
Fenixplacerade fångar har beröringsförbud vid besök.
Placeringen beslutas av Kriminalvården och har inte i förväg prövats i domstol.

Fängelselagen 2 kap, 4§

En intagen får placeras på en avdelning med särskild hög grad av övervakning och kontroll (säkerhetsavdelning) om:
1 Det finns en varaktig risk för att den intagne rymmer eller fritas och det kan antas att han eller hon är särskilt benägen att fortsätta allvarlig brottslig verksamhet, eller ...
2... det finns särskild anledning att anta att det behövs för att hindra den intagne från allvarlig brottslig verksamhet under vistelsen i anstalt.
Ett beslut om placering på en säkerhetsavdelning ska omprövas så ofta det finns anledning till det, dock minst en gång i månaden.
Gå till toppen