Nöje

Debattinlägg: ”Ska Malmö åter utmärka sig genom att ha en mall för Israel och en annan för alla andra stater?”

Demonstrationen är märklig med tanke på att andra länder som är med i tävlingen, skriver Brith Aspenlind.

Eurovision Song Contests tema för 2013, We are one, syns nu på bussar i Malmö.
Europeiska radio- och TV-unionen, EBU, har fastställt särskilda krav på mänskliga rättigheter och pressfrihet för de deltagande länderna. De måste även verka för yttrandefrihet, demokrati, kulturell mångfald, tolerans och solidaritet.
Hur står det då till med Ukraina vars bidrag Zlata Ognevich framför? Landet har godkänt FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Men om de har blivit verklighet är en helt annan sak.
År 2011 anmäldes nästan en miljon fall av polisvåld i Ukraina. Amnesty International har bevis för tortyr. Korruptionen frodas bland anställda i häkten, bland poliser, jurister och politiker. Presidenten kan både inrätta och öppna domstolar.
UD citerar också det ukrainska parlamentets ombudsman för mänskliga rättigheter och pekar på systematiska brott mot dem och grova brister på samtliga nivåer i landet när det gäller korruption och att förhindra rättsosäkerhet. Detta har enligt svenska UD gjort att bara 17 procent hyser tilltro till rättsväsendet, vilket är bland de lägsta siffrorna i världen.
I Ukraina diskrimineras människor på områden som social service, sjukvård och utbildning. Få kvinnor arbetar inom näringsliv och förvaltning och bara 8 procent i parlamentet är kvinnor. Misshandel i hemmen är utbredd och fler blir fattiga medan några berikar sig.
Döva, blinda och handikappade har stora problem i Ukraina. Cirka 2,7 miljoner klassas som invalider i olika kategorier, varav 165 000 är barn. I Sverige skulle bara en mindre andel av dem anses vara funktionsnedsatta.
Många människor i Ukraina tvingas muta läkare för att få vård. Det drabbar inte minst hivsmittade. Ukraina är det land i Europa som har störst andel hivsmittade.
Landet tar varje år emot cirka 3 000 flyktingar som ofta behandlas illa. Främlingsfientlighet, särskilt mot muslimer, romer och personer från tredje världen, drabbar många människor liksom homofobi och antisemitism. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR köps och säljs alltfler som varor.
Medierna har koncentrerats till några få ägare. Allt färre vågar granska makten. Reportrar utan gränser placerar Ukraina som nummer 116 av 179 länder när det gäller pressfrihet. Censur och inte minst självcensur – för att behålla jobben – är vanligt.
Två andra länder i Eurovision Song Contest med liknande brist på demokrati och mänskliga rättigheter, är Azerbajdzjan och Vitryssland.
Vänsterpartisten Daniel Sestrajcic uppmanar till demonstration mot att Israel deltar i sångfestivalen. Det är minst sagt märkligt med tanke på EBU:s krav på demokrati och mänskliga rättigheter och förhållandena i nämnda länder. Vitryssland är dessutom en diktatur.
Sestrajcic är inte vem som helst. Han är ordförande i Malmö stads kulturnämnd. Han representerar inte bara sig själv utan även staden. Ska Malmö åter utmärka sig genom att ha en mall för Israel och en annan för alla andra stater?
Brith Aspenlind är adjunkt i historia, religion och geografi och bor i Malmö.
Gå till toppen