Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Fler barn söker asyl i Sverige

Allt fler ensamkommande barn söker asyl i Sverige. Hittills i år har Migrationsverket registrerat 1 100 fall. Barnen kommer från allt fler länder. Åtta av tio är pojkar. Bland flickorna finns en liten, växande skara av ensamkommande tonårsmödrar.

I fjol var Sverige det EU-land som tog emot klart flest asylsökande. Också när det gäller asylansökningar från ensamkommande barn och ungdomar har Sverige under flera år haft en särställning i Europa.
I fjol sökte 13 215 barn (under arton år) asyl i EU, varav 3 578 i Sverige. Det innebär att Sverige tog emot en dryg fjärdedel av alla asylansökningar från ensamkommande barn som sökte sig till Europa.
Siffrorna ska dock inte tolkas som att det i Sverige finns fler ensamkommande barn och ungdomar än i andra europeiska länder.
Både Italien och Spanien har under senare år gett uppehållstillstånd till tusentals ensamkommande barn som inte sökt asyl. Storbritannien beviljade fram till 2009 asyl till betydligt fler barn än vad Sverige gjorde.
Enligt EU-kommissionen flyr barn till Europa av flera skäl. De vill undkomma krig, väpnade konflikter, diskriminering och förföljelse i sina hemländer – ibland också inom den egna familjen.
Andra flyr för att få en chans till utbildning och arbete. Många flyr inte av egen vilja, utan skickas i väg av familjen. Också efter det att de nått sitt slutmål befinner de sig i en utsatt position. De har kanske kommit hit utan att få kontakt med släktingar. De kan ha satt sig i skuld till flyktingsmugglare eller kriminella nätverk.
De söker sig till de länder där de anser sig ha störst chans att få en fristad – och där de har etablerade kontakter i form av släktingar och landsmän. För många barn är Sverige det land där de anser sig ha bäst utsikter för framtiden.
Tidigare var afghanska, somaliska och irakiska barn helt dominerande bland dem som sökte sig till Sverige. I år är ursprungsländerna mer blandade. Fortfarande utgör barn från Afghanistan och Somalia huvuddelen av barnen, men allt fler ensamkommande ungdomar söker sig hit från Marocko, Syrien, Algeriet och Tunisien.
Bland 200 ensamkommande flickor som sökt asyl i Sverige i år finns en ökande andel tonårsmödrar. Det är flickor i tonåren som själva har nyfödda barn eller som föder barn under tiden i Sverige.
– Dessa flickor betraktas som ensamkommande barn. Däremot anses deras barn ha en vårdnadshavare. Det är upp till varje ansvarig kommun att bedöma vilka insatser de behöver, säger Jonas Skruve på Migrationsverket.
Trots att regeringen och länsstyrelserna vädjar om fler mottagningsplatser för ensamkommande barn finns det många tomma platser på kommunernas transitboenden.
– Just i dagsläget finns det tillräckligt med platser, men eftersom det alltid kommer fler ensamkommande barn framåt hösten är platsbristen stor. Asylansökningarna följer säsongsfluktuationer. Kurvorna ser likadana ut år för år, säger Richard Svanegård på Migrationsverket.
Gå till toppen