Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Svedala

1800-talshus får rivas

Malmö museer och Skabersjö byalag säger bestämt nej till rivning av ett gammalt bostadshus i Skabersjö. Trots det har bygg- och miljönämnden beslutat att det gamla 1800-talshuset och intill liggande uthus får rivas.

Man kan inte säga nej till bygglov och hänvisa till att man i framtiden ska göra områdesbestämmelser, säger Jan-Göran Petersson (S), vice ordförande i bygg- och miljönämnden.Bild: Arkivfoto: Linda Berglund
På platsen där huset ligger och på en idag obebyggd yta mitt i Skabersjö by ska det efter rivningen byggas två bostadshus med tillhörande förråd och garage.
Pia Gunnarsson Wallin och Olga Schlyter, antikvarier på Malmö museer, är kritiska till att exploatören vill riva de gamla husen längs bygatan och i ett yttrande till Svedala kommun skriver de:
”Byggnaderna är mycket välbevarade och har höga kulturhistoriska värden.”
Antikvarierna är inte bara kritiska till själva rivningen utan menar att ”nybyggnation på fastigheten inte är möjlig om man ska visa hänsyn till landskapsbilden”.
För fyra år sedan beslutade bygg- och miljönämnden att Skabersjö bys kulturhistoriska värden skulle bevaras genom områdesbestämmelser. Ett beslut som uppskattades av många bybor som genom Skabersjö byalag har kämpat för att byn ska bevaras i gammal stil.
Arbetet med områdesbestämmelserna har ännu inte påbörjats och i ett brev till bygg- och miljönämnden vädjar byalaget till politikerna att vänta med bygglovsärenden inne i byn. De vill att områdesbestämmelserna först ska fastställas.
”Att idag ge lov till ingrepp som innebär att byns kännemärken och karaktär förändras innan de kommande bestämmelserna har fastställts känns oklokt och förhastat”, skriver representanter för byalaget till nämnden.
Men politikerna väntade inte. I torsdags togs beslutet.
– Det var en enig nämnd som tog beslutet. Man kan inte säga nej till bygglov och hänvisa till att man i framtiden ska göra områdesbestämmelser, säger Jan-Göran Petersson (S), vice ordförande i bygg- och miljönämnden.
Nämndens ordförande Sverker Nordgren (M) deltog inte i ärendet på grund av jäv.
Gå till toppen