Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Ny trafikplats ska lösa propp

E 22 genom Lund riskerar att korka igen när staden växer. En ny trafikplats vid Ideon skulle lösa problemen, enligt Trafikverkets utredning.

Det finns tre planer på hur man löser de framtida problem E22 genom Lund kan få.Bild: Grafik: Johan Strömbeck
Redan idag är trafiken på E 22 genom Lund intensiv under rusningstid. Det bildas ofta långa köer vid avfarterna, ibland hela vägen ut på motorvägen. Särskilt trafikplats Lund Norra är hårt belastad. Ännu mer trafik räknar man med när utbyggnaden av Brunnshög sätter fart.
Därför har Lunds kommun och Trafikverket gemensamt dragit igång en utredning om det behövs en trafikplats mellan trafikplasterna Gastelyckan och Lund Norra. I utredningen har man också tittat på om man kan bredda motorvägen och lägga in ett tredje körfält i norrgående riktning mellan de två trafikplatserna.
Enligt det färska samrådsunderlaget är behovet av förändringar tydligt. Om inget görs beräknas trafiken bli så intensiv att medelhastigheten på E 22 blir 30 kilometer i timmen i rusningstid år 2030. Om det däremot byggs en ny trafikplats och ett extra körfält i norrgående riktning så bedöms kapaciteten vara tillräcklig för den uppskattade trafikmängden år 2030.
Utredningen har tittat på tre olika lägen för den tilltänkta nya trafikplatsen. De tre har det gemensamt att de bara har på- och avfarter åt söder - från det andra hållet bedöms inte behovet som så stort. De tre möjliga placeringarna har olika fördelar och nackdelar (se fakta).
Nu vill Trafikverket ha in synpunkter från allmänhet, myndigheter och organisationer senast 20 juni. Därefter ska länsstyrelsen granska miljökonsekvenserna och efter det tar Trafikverket ett beslut om och hur man går vidare med planerna.
– Rimligen borde det beslutet komma under hösten, säger Jenny Åkerholm, projektledare på Trafikverket.
Om planerna blir verklighet kan byggena starta tidigast någon gång under 2017 eller 2018

Konsekvenser till alternativ 1

1. Sölvegatan
* Fotgängarnas och cyklisternas framkomlighet påverkas negativt då ramperna korsar deras stråk.
* Mer trafik kommer att ledas till Sölvegatan vilket försämrar trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna.
* Anpassning av lokalgatorna till trafikplatsen kan innebära intrång på ett fornlämningsområde.
* Det blir liten skillnad i bullernivåer jämfört med dagsläget.
* Kommunens planer på att förvandla Sölvegatan till en gata med mer stadskaraktär försvåras.
* Spårvägens planerade sträckning på Sölvegatan motverkas.
 
Källa: Samrådsunderlag Väg E 22 - Trafikplats Ideon

Konsekvenser till alternativ 2

2. Ideon
* Mer trafik kommer att trafikera den redan hårt belastade Scheelevägen.
* Inga nya korsningspunkter skapas för gång- och cykeltrafiken, varför detta alternativ är bäst vad gäller framkomlighet och trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna.
* En tekniktung byggnad behöver flyttas
* Bostäderna vid Sångarevägen får något högre bullernivåer

Konsekvenser till alternativ 3

3. Tunavägen
* Framkomligheten för fotgängare och cyklister försämras då ramperna korsar deras stråk, som är ett av Lunds huvudstråk för oskyddade trafikanter och en viktig skolväg.
* Det finns risk för att slänterna på östra rampen gör intrång på ett fornlämningsområde.
* Trafiken och bullret ökar på Tunavägen.
* Rekreationsområdet Skingatornstoften påverkas av ökad trafik på Spelmansvägen, liksom 4H-gården och Fritid Östra Torn.

Gå till toppen