Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Nytt kösystem till förskolan

Det råder stor brist på förskoleplatser i Malmö.
Nu står hoppet till en helt ny förskoleorganisation.

Bild: Foto: Scanpix
I samband med att Malmös tio stadsdelar blir fem görs hela förskoleorganisationen om. Ansvaret flyttas från stadsdelarna till en kommunövergripande förskoleförvaltning.
– Vi kommer att få en mycket bättre överblick över hela staden, säger Ana-Maria Deliv, som kommer att ansvara för kvalitetssäkringen av förskolorna i den nya förvaltningen.
Det blir fritt för föräldrarna att önska vilken förskola de vill i hela kommunen. Genom att arbetet med placeringarna samordnas centralt hoppas hon att föräldrar ska kunna få svar fortare och att matchningarna blir mer rätt så att omflyttningskön minskar.
Det finns egentligen ingen regelrätt kö till förskolan. Istället får föräldrar ange ett datum då de vill att barnet ska börja förskolan. Valet av datum får stor betydelse. Den vars önskade datum ligger närmast den dag då en plats blir ledig får platsen.
Idag får de många samtal från föräldrar som inte förstår hur kön fungerar.
– Det är inte så att det är den som skriker högst som får plats. Men idag kan föräldrar uppleva att de får olika besked beroende på vilken handläggare de pratat med och det är olyckligt. Man ska känna att man får tydliga svar och att det är samma sak som gäller oavsett i vilken stadsdel man bor.
Det finns även planer på att skapa ett verktyg där föräldrar själva kan gå in och jämföra förskolor och skapa sig en uppfattning om var det kommer att uppstå lediga platser för att kunna styra sitt behovsdatum utifrån det.
Skolinspektionen har tidigare riktat kritik mot att kvaliteten varierade kraftigt mellan förskolorna – både vad det gäller utbildade förskolepedagoger och barnens miljö. Vid en inspektion fann de personal inom förskola som varken talade svenska eller barnens modersmål.
– Vi har inte låg kvalitet idag, men det skiljer sig mycket. Varför vet jag inte, vi kan bara konstatera att det är så. I den nya förvaltningen vill jag kvalitetssäkra varenda förskola, säger Andreas Norbrant, som kommer bli högsta chef över Malmös förskolor.
Han menar att även jakten på nya förskoleplatser kommer att bli effektivare med en enda förvaltning.

Så fungerar kön

Lediga platser fördelas till de vars behovsdatum ligger närmast i tid. Om två barn har samma behovsdatum är det anmälningsdatum som avgör. Skulle fler barn dessutom ha samma behovsdatum och anmälningsdatum går platsen till det barn som är äldst.
Enligt lagen ska barn erbjudas en plats senast inom fyra månader efter anmälan.
Från och med 1 juli i år placeras barn i den närmsta förskolan där det finns plats, oavsett stadsdel.

Så fungerar den nya förskoleförvaltningen

Den nya förvaltningen kommer att bestå av en förskolechef och åtta utbildningschefer.
Utöver det kommer det att finnas fem olika avdelningar:
Kvalitet och myndighetsavdelning, som ansvarar för att kvalitetssäkra alla förskolor och att ha hand om tillsynen över friförskolorna.
Ekonomiavdelning.
HR-avdelning, som får ansvaret för rekrytering och kompetensförsörjning.
Kommunikationsavdelning som ska förbättra kommunikationen med föräldrar och barn.
Fysisk miljö. Den får, tillsammans med exempelvis Stadsfastigheter och andra delar av Malmö stad, ansvar i skapande av nya förskolelokaler.
 
Gå till toppen