Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Experter: Ingen fara med giftet

Gullviks Fabriks AB har spridit gifter i jorden sedan 1920-talet. Ägarna är redo att rensa bort en del. Men familjerna som lever där behöver inte oroa sig, anser miljömedicinsk expertis.

– Det finns en ökad cancerrisk för barn som stoppar jord i munnen och för vuxna som påtar väldigt flitigt i trädgården. Men riskerna räknas på en livstid, säger Håkan Tinnerberg som är docent på Yrkes- och miljömedicinska kliniken vid Lunds universitet.
Det betyder att barnen måste fortsätta tugga och rota i jorden på samma sätt genom livet, om den förhöjda risken ska bestå. För den som får förorenad jord på huden räcker det att tvätta med tvål och vatten.
Håkan Tinnerberg har inte sett den senaste rapporten men han har bedömt hälsoriskerna i flera omgångar under de år som provtagningarna på Gullvik pågått.
En sammanfattning av resultatet från över två hundra provtagningar mellan 2004 och 2012 presenterades nyligen för Malmös miljönämnd. Den visar att det finns en rad giftiga ämnen på olika nivåer under trädgårdarna. En del är tydliga spår av Gullviks Fabriks AB:s verksamhet. Mest nedsmutsat är det på östra sidan av Silverviksgatan, där det tillverkades tjärpapper.
Här påträffades cancerframkallande polyaromatiska kolväten (PAH). Det är ett ämne som finns i hela samhället, bildat av olja, bensin, avgaser och industriutsläpp. Men halten av PAH är många gånger högre i Gullviks gamla fabrikskvarter och ämnet har här en speciell profil som skiljer den från omgivningen.
Den undersökning som Sweco gjort på uppdrag av Gullviksfabrikens ägare, tyska Bayer AB, visar att det också finns bly, kvicksilver, koppar, kadmium, zink och arsenik i och runt det tidigare fabriksområdet.
Miljöförvaltningens inspektör Thorbjörn Håkansson anser att kvicksilvret har en koppling till verksamheten. Han vet inte hur stora mängder det handlar om, men räknar med att det ska utredas och åtgärdas. Nästa steg för Gullvik är att göra en slutredovisning och ett förslag till åtgärder.
Swecos experter anser inte att fabriken är ensam syndare. Miljönämnden har godkänt en avgränsning av vad ägaren Bayer ska ta ansvar för. Gullviks villaägareförening kräver ytterligare undersökningar, men många av dem som bor vid den berörda gatan tycker att det räcker nu. De vill ha slut på talet om gifter och få bort det som behöver rensas upp.
– Det finns ett flertal områden inom Malmö och Skåne som är mer nedsmutsade. Vi kan inte begära att Bayer undersöker mer än vad fabriken har orsakat, säger Thorbjörn Håkansson.
Kvicksilver, kadmium och metaller finns naturligt i jorden, men inte i så stora mängder. Höga halter av PAH har också uppmätts i Malmös parker. Men Claes Thureson, som gjort Swecos undersökning, tvekar inte.
– Gullvik är ett förorenat område i behov av sanering, säger han.
Frågan är vem som ska stå för det som inte Bayer tar på sig. Numera måste alla exploatörer se till att jorden är ren innan de börjar bygga. Lagstiftningen var annorlunda när fabriksområdet på Gullviks styckades upp för bostadsbygge. Med dagens miljölag kan man kräva ersättning för gamla föroreningar, men inte hur långt tillbaka i tiden som helst. Enda chansen, om kommunen inte vill ta pengar ur egen kassa, är att söka bidrag av Naturvårdsverket via länsstyrelsen.
– Det var ju korkat att inte ta bort gifterna från början, säger Håkan Tinnerberg på yrkes- och miljömedicinen i Lund.
Han anser att området bör saneras. Men människorna som bor där kan lugnt sträcka ut sig på sina gräsmattor, enligt hans bedömning.
Claes Thuresson på Sweco säger att luften inne i husen inte är sämre än på andra håll. Prover på grundvattnet visade spår av en del ämnen. De ska ingå i en slutredovisning som ännu inte är klar. Det finns inga privata brunnar i kvarteren.

Inga hälso- undersökningar

Enligt den statistik miljömedicinen grundar sina bedömningar på är ett cancerfall per 100 000 invånare normalt.
Risken för en människa att drabbas av cancer under sin livstid är 40 procent.
Det har inte gjorts några hälsoundersökningar av dem som bott eller bor på Gullvik. Hittills har underlaget ansetts för litet. Även om en studie skulle visa ett eller några sjukdomsfall fler på det här området än normalt, så kan det ha så många andra orsaker att det inte går att bedöma hur stor påverkan gifter från fabriken haft.
Gå till toppen