Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Science village – idyllisk forskarby

Nu finns ett programförslag för forskarbyn mellan ESS och Max IV. Golfbilar, caféer, butiker och gröna gårdsstråk ingår i framtidsplanerna.

(Här finns grafik över planerna för forskarbyn.)
På visionsbilderna syns mycket grönska, hus i max fyra våningar ut mot gatan och handel i markplan. Ny arkitektur möter kulturhistoriskt intressanta byggnader. Det talas om mänskliga möten, rekreation och service. Här ska det finnas forskarbostäder, restauranger, kontor, laboratorier, expo och verkstäder. För att främja snabba och klimatsmarta transporter föreslås ett system med lånecyklar eller golfbilar.
– Vi vill att Science Village ska bidra till att Max IV och ESS blir en succé som ger gehör i hela världen. När forskare kommer hit ska man uppleva dels forskningsanläggningarna, dels möjligheter att utöva och förbereda sin forskning på laboratorier, det ska finnas ställe att bo på och bra möjligheter att umgås i form av restauranger och gym, säger BG Svensson, vd för Science Village Scandinavia AB som äger marken.
Det gröna tänket genomsyrar programmet. Visionen är att göra forskarbyn till demonstrationsplats för ny energi-, bygg- och miljöteknik. Idag är platsen mest en öppen och blåsig slätt. Lantbruksuniversitetet i Alnarp har kopplats in för att plantera växter där det inte blir bebyggt från dag ett. I angränsning till området planeras för en världspark, ett rekreationsområde med promenadstråk, cykelleder och ridleder.
– Vi vill att området ska vara attraktivt från början, säger BG Svensson.
Ramprogrammet som innehåller visioner och framtidsbilder för forskarbyn har tagits fram av stadsbyggnadskontoret. Byggnadsnämnden har godkänt förslaget och nu har Lundabor, Universitetet, Region Skåne och olika fastighetsägare i området möjlighet att tycka till. Till hösten påbörjas arbetet med att ta fram en detaljplan.
Byggstart planeras till 2015, först om tjugo år väntas hela forskningsbyn vara klar.
– Men helst innan, säger vd BG Svensson.
Science Village Scandinavia har anställt förre ESS-vd:n Colin Carlile för att jobba mot internationella kontakter. Utländska universitet och internationella forskningsinstitut ska rikta blickarna till Lund. Målsättningen är också att få företag att etablera sig här.
– Forskare och industri som vill vara nära forskningsanläggningarna är målgruppen. Men vi planerar även för ett besökscenter, vi vill att Science Village ska komplettera attraktionen Domkyrkan - att besökare åker upp hit och tittar, säger BG Svensson.
Två hinder kan lägga krokben för visionerna. Det ena gäller världsekonomin, den andra tidplanen för ESS.
– Om världskonjunkturen förändras kanske vi inte får de etableringar från forskningsinstitut och utländska universitet som vi hoppas på.
ESS då, vad gör ni om det inte blir av som planerat?
– Vi utgår ifrån att det blir av.

Science Village Scandinavia

Science Village Scandinavia AB är ett bolag som samägs av Region Skåne, Lunds kommun och Lunds universitet. Bolaget äger och ska utveckla markområdet mellan MAX IV och ESS i Lund.
Science Village Scandinavia är en 170 000 kvadratmeter stor del av Lund NE/Brunnshög.

Planeringen följer fem spår

Science Village ska samla verksamheter som både Max IV och ESS kan dra nytta av på ett och samma ställe, säger Johanna Wittenmark, planarkitekt på projektkontoret Lund NE/Brunnshög, som har skrivit planprogrammet.
Området ska utvecklas enligt fem strategier.
1. Ta tillvara platsens potential.
– Idag är det ett slättlandskap där det ligger enskilda gårdar som öar. Flera av dem har köpts upp av Lunds kommun. De är redan idag trevliga miljöer att vistas i och det vill vi ta tillvara. Gårdarna kommer kanske inte att bevaras exakt som de är idag, men de ska finnas kvar. Området ligger nära Kungsmarken där det finns möjlighet till rekreation. På Science Village Scandinavia finns också en gammal mölla och vi tittar på hur vi kan bevara den, säger Johanna Wittenmark.
2. Kluster längs kunskapsstråket.
– Vi ska samla de viktigaste funktionerna, som spårvägshållplatsen, längs kunskapsstråket.
3. En del av ett rekreationsnätverk.
– Området ska kopplas ihop med de gröna omgivningarna, genom cykelvägar eller gångstigar, som det är trevligt att gå eller jogga på.
4. Fokusera på hjärtat.
– Området runt spårvägshållplatsen kallar vi hjärtat. Det är det absolut viktigaste området på platsen.
5. Attraktiv miljö från dag ett.
– Området kommer att ligga långt bort från resten av staden, därför är det viktigt att utgå från det som är attraktivt redan idag, så det känns trevligt att vara där. Allt ska inte bebyggas samtidigt, säger hon.
Gå till toppen