Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Parken bakom träden

Klicka för större bild!
I dagarna bombas träden i Pildammsparken med gödning. Bokarna mår dåligt, är angripna av algsvamp och är allmänt gamla. Men hur gamla? Det är frågan. Att Pildammsparken är anlagd på området där den berömda Baltiska utställningen hölls för snart hundra år sedan är bekant för de flesta – andra lär bli varse det under nästa år. Redan före utställningen fanns det vaga planer på att senare anlägga en park på området, men första världskriget som utbröt undre pågående utställning kom emellan. Baltiskan i maj till oktober 1914 blev både kulmen och slutet på en period av stadens snabba utveckling.
Den danske landskapsarkitekten Erik Erstad-Jørgensen fick uppdraget att projektera en skogspark. Projektet godkändes i stort 1916. Men förberedelsearbetet gick trögt under kriget. Stora ytor användes till potatisodling – det var ju livsmedelsbrist. Först 1921 kom parkarbetet igång på allvar tack vare nödhjälpsarbeten undre lågkonjunkturen. Samma år hade Malmö fått en ny stadsingenjör i Erik Bülow-Hübe. Han hade nya idéer vad gällde parkplanering. Två år senare godkändes hans genomgripande ändringar och dansken lämnade parkbygget.
Därmed kom parken att bestå av tre delar. Den äldsta delen stammar från utställningstiden, det vill säga Margaretapaviljongen med sin blomstergata. Den näst äldsta tillkom tunt 1921, den av Erstad-Jørgensen vid fågeldammen i nordöstra hörnet. Resten är Bülow-Hübes verk, efter hans reviderade plan från 1926. Det är ett typexempel på tjugotalsklassicism med enkel och storslagen på samma gång med Tallrikens kompassros som kronan på verket. Bokarna runt Tallriken planterades runt 1924 och 1927, och är alltså på väg att fylla 90 år.
Baltiska parken kan vi läsa på vykortet ovan. 1927 ansågs namnet emellertid vara ”ej så språkligt tilltagande” och ersattes istället med Pildammsparken, efter de uråldriga dammarna (ursprungligen bara en). Men flygbilden är troligen tagen sent tjugotal eller tidigt trettiotalet. 1938 placerades Nils Möllerberg ”Galathea” i den halvcirkelformade amfibie som dock tillkom tidigare.
På bilden kan vi också se Idrottsplatsen och till höger om den, Boston Palace, dans- och idrottshallen som delvis skymmer Restaurationen där Malmö FF lär ha bildats 1910. Närmast i bild till vänster framträder Johanneskolonierna.
Gå till toppen