Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Malmös karta har ritats om

Malmö går in i en ny fas. Stadens karta har ritats om – och samtidigt gör Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) sin första arbetsdag som kommunstyrelsen nya ordförande.

Katrin Stjernfeldt Jammeh är från idag kommunstyrelsens ordförande. Samtidigt har stadens karta ritats om.
Du kanske tycker att Malmö ser ut precis som vanligt i dag. Men faktum är att de tio stadsdelarna slagits samman till fem stadsområden.
Upprinnelsen till förändringen är de dåliga skolresultaten. För att vända trenden har politikerna beslutat att centralisera skolan i tre nämnder – och därmed frånta stadsdelarna stora delar av ansvaret. I och med det blev det också mest praktiskt att slå ihop tio stadsdelar till fem.
Katrin Stjernfeldt Jammeh var tidigare ordförande i utbildningsnämnden och starkt drivande i beslutet om centrala skolnämnder. Nu har hon lämnat över stafettpinnen till Anders Rubin (S) och gör idag gör sin första arbetsdag som kommunstyrelsens ordförande.
Vad händer i dag?
– Jag är i Almedalen och jobbar intensivt. Det är många intervjuer och möten. Jag kommer också att delta i olika debatter, bland annat i en om utbildningspolitik.
Vad är viktigast att ta tag i nu när Malmö ser annorlunda ut?
– Att den stora omorganisationen av skolan får ordentligt genomslag. Vi måste ha fokus på att utvecklingen går framåt.
Hur kommer du att jobba för att få stadsområdena att fungera?
– Genom att ge verksamheterna en skjuts framåt. Det här är en förändring som berör väldigt många anställda, och risken finns att vi tappar farten eftersom det är mycket praktiskt som ska gå i lås. Förvaltningar som nu har slagits samman har kanske jobbat på olika sätt tidigare. Nu måste personalen diskutera hur de bäst jobbar på samma sätt. Det kan vara jobbigt, men i längden är det bra eftersom man utvärderar sitt arbete.
Finns det något som kan gå förlorat när fem stadsområden ersätter tio stadsdelar?
– Vi har ett par områden som vi måste vara extra observanta på. Skolans samverkan med socialtjänsten är ett sådant. Tidigare låg de verksamheterna inom samma organisation men inte nu längre. Det är ändå viktigt att de fortsätter fungera väl ihop.
Gå till toppen