Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

1,25 miljoner till strokeprojekt

Region Skåne satsar nu 1,25 miljoner kronor på ett pilotprojekt för att förhindra stroke genom att fler patienter med förmaksflimmer får rätt medicin.
I Skåne berör projektet 30 000 patienter varav cirka 400 drabbas av stroke varje år.

– Vi kommer att kunna rädda hundra skånska patienter om året från strokedöden, säger Peter J Svensson, professor och överläkare vid Hematologi- och koagulationskliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö.
Sydsvenskan berättade i början av juni att över tusen liv skulle kunna räddas i Sverige varje år om patienter som fått diagnosen förmaksflimmer också fick rätt sorts läkemedel mot hjärninfarkt – alltså stroke.
Idag får mindre än hälften av patienterna med förmaksflimmer rätt medicin – oftast warfarin som motverkar att blodet levrar sig.
Övriga får aspirin – som enligt modern forskning är verkningslöst mot blodproppar – eller ingen medicin alls.
Detta enligt en nyutkommen rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.
– Det är väldigt glädjande att politikerna tagit till sig ett budskap från sakkunskapen som är så tydligt. Projektet kommer att bli oerhört viktigt för strokevården. säger Peter J Svensson.
Det skånska pilotprojektet är tvåårigt och syftar även till att öka kunskapen i primärvården om hur man kan minska risken för stroke hos patienter med förmaksflimmer.
Projektet kostar sammanlagt 2,5 miljoner kronor och ska genomföras i samarbete med Läkemedelsindustriföreningen (LIF) som står för halva projektkostnaden.
Att öka utskrivningen av warfarin och andra läkemedel mot stroke till rätt nivå skulle enligt Region Skåne kosta cirka 80 miljoner kronor per år.
Samtidigt visar en nyligen publicerad rapport från Hjärt- lungfonden att samhällets kostnad för varje patient som drabbas av stroke är 741 000 kronor årligen i genomsnitt.
I Skåne skulle rätt typ av läkemedel till patienter med förmaksflimmer kunna minska de totala årskostnaderna för stroke med över 200 miljoner kronor enligt projektets ekonomiska analys.
– Det handlar om stora vinster för samhället, inte minst för Region Skåne på sikt. Men de verkliga vinnarna är de patienter som nu kan slippa drabbas av den livskatastrof som stroke ofta innebär, säger Peter J Svensson.
Sydsvenskan, söndag 9 juni 2013 .

Förmaksflimmer ger hög risk för stroke

Mindre än hälften av de 300 000 svenskar som riskerar att drabbas av stroke på grund av förmaksflimmer får rätt medicin.
De övriga får läkemedel som är verkninglösa mot blodpropp - eller ingen medicin alls.
Mest missgynnade är de kvinnliga patienterna enligt en rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.
Av de 15 000 som verkligen får stroke varje år avlider en tredjedel - cirka 5 000 personer.
Enligt Peter J Svensson, överläkare på Skånes universitetssjukhus i Malmö, skulle mer än tusen liv i Sverige kunna räddas varje år med rätt medicinering.
Gå till toppen