Aktuella frågor

Debattinlägg: "Ny vindkraft är ungefär dubbelt så dyr som ny kärnkraft."

Sol- och vindel stöds med enorma subventioner som snedvrider elmarknaden. Det skriver Jonny Fagerström och Björn Törnvall i Föreningen svenskt landskapsskydd.

Vindkraft i Maglarp norr om Trelleborg.Bild: Arkivfoto: Torbjörn Carlson
Jonas Sjöstedt (V) och Kent Persson (V) påstår på Aktuella frågor (24/7) att el från sol och vind är billigare än den från kärnkraft. Som källa använder de Citigroup, en av vindindustrins lobby- och finansinstitutioner.
Sanningen är att sol- och vindel stöds med enorma subventioner som snedvrider elmarknaden i flera länder, inte minst i Tyskland som Sjöstedt och Persson tar upp som ett föredöme. Där har priset på el gått upp med 40 procent på grund av energiomställningen (Energiewende). Kunderna betalar utbyggnaden av förnybar el via sina elräkningar. Och det sker i ett läge där de tyska elpriserna till kund, jämte de danska, redan innan var de högsta i Europa. Bakgrunden till det är bland annat att Tyskland och Danmark har mest vindkraft i Europa.
Enligt en EU-undersökning där 27 länder ingår, Costs Assessments for Sustainable Energy Systems, Cases, är ny vindkraft ungefär dubbelt så dyr som ny kärnkraft, något som stämmer bra med andra oberoende undersökningar.
I Sverige begärde vindindustrin i fjol ytterligare subventioner av regeringen. I ett brev från april 2012 redogör Svensk vindkraftsförening för de förluster vindindustrin genererar. Varje nytt vindkraftverk som byggs i Sverige går med en förlust på cirka 1,9 miljoner kronor per år. För att klara ekonomin vill vindindustrin och miljörörelsen driva upp elpriserna och höja subventionerna. Betala för det ska elkunderna. Vänsterpartiet understödjer detta och sätter sig därmed i knät på det miljöindustriella komplexet. Jobben och välfärden offras.
Det skapas inga nya jobb genom att förnybar el subventioneras. Flera internationella undersökningar, bland andra Are Green Jobs Real Jobs? The Case of Italy (2010) visar att omfattande subventioner snedvrider marknaden och höjer elpriserna.
En studie som studerat förhållanden i Spanien, Study of the Effects on Employment of Public Aid to Renewable Energy Sources (2009), visar att varje "grönt jobb" har kostat 5,7 miljoner kronor i subventioner, varje jobb i vindindustrin cirka 10 miljoner kronor. Studien pekar också på att de nya "gröna jobben" har medfört att cirka 110 500 andra jobb har försvunnit. Ofta handlar det om industrijobb i den elintensiva industrin. Totalt har 2,2 jobb försvunnit för varje subventionerat "grönt jobb". Utslaget per energislag slås 4 vanliga jobb ut per installerad vindmegawatt och nästan 9 jobb för varje installerad megawatt av solel. Allt är ett resultat av en omfattande politiskt styrning och subventionering av elproduktionen.
EU-kommissionen har nu börjat märka att industrijobb försvinner på grund av höjda priser på el. Kommissionen anser sig behöva stärka konkurrenskraften och öka sysselsättningen. Priserna på energi är en viktig faktor för att få fart på industrin. Storbritannien ligger i täten och där tänker regeringen sänka subventionerna till förnyelsebar energi med 25 procent.
Svensk elproduktion har under flera decennier varit både effektiv och miljövänlig. För att citera Kungliga vetenskapsakademiens energiutskott:
"Att en gigantisk vindkraftsutbyggnad genomförs i ett land som Sverige, som redan har ett väl fungerande och fossilfritt elsystem är obegripligt."

SKRIBENTERNA

Jonny Fagerström är medieansvarig i Föreningen svenskt landskapsskydd.
Björn Törnvall är skribent i Föreningen svenskt landskapsskydd.

SVENSKT LANDSKAPSSKYDD

Föreningen svenskt landskapsskydd är en riksorganisation vars huvuduppgift är att värna Sveriges natur och kulturlandskap från storskaliga exploateringar.
Gå till toppen