Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Pride – inte bara ett jippo”

Pridefestivaler behövs för att lyfta fram orättvisor och bekämpa fördomar, men också för att sprida glädje och främja tolerans, skriver Thomas Falkenstedt, styrelse- ledamot i Öppna Moderater Syd.

En färgstark och glittrande parad. Det är nog vad de flesta förknippar med Pride. Men evenemangen berör djupare politiska frågor. Under Stockholm Pride lyfts de fram i seminarier, workshopar och informationstält på festivalområdet. I år är temat familjen.
Några av de viktigaste frågorna under Stockholm Pride är hatbrott, hedersbrott och diskriminering.
I slutet av juni misshandlades fyra personer på grund av sin sexuella läggning på öppen gata under Regnbågsfestivalen i Malmö. Men våld förekommer överallt. Största delen sker i hemmen.
Ingen ska behöva leva under hot, tvång eller våld, framför allt inte från dem som står dem närmast, det vill säga den egna familjen eller släkten. I familjer styrda av så kallade hedersnormer är det vardag för många ungdomar. Här är familjens normer viktigare än individens. Den enskildes rätt till privatliv är allt annat än självklar. Oavsett sexuell läggning är individens sexualitet en angelägenhet för familjen som anser att sexuella relationer ska ske inom äktenskapet mellan man och kvinna.
Hedersrelaterat förtryck och våld, i likhet med allt annat förtryck och våld av nära anhöriga, är oacceptabelt. Det går stick i stäv med mänskliga rättigheter som vars och ens rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Det är lika rasistiskt att inte ingripa när någon fråntas sina rättigheter för att han eller hon har en viss etnisk, kulturell eller religiös bakgrund som att av samma orsak peka ut människor som potentiella utövare av våld och förtryck.
Oavsett sexuell läggning, födelseland eller etniskt ursprung ska alla människor i Sverige ha samma rättigheter.
Enligt en kartläggning Ungdomsstyrelsen gjort (Gift mot sin vilja, 2009) upplever tiotusentals personer mellan 16 och 25 år att deras föräldrars uppfattningar, religion eller kultur begränsar vem de kan gifta sig med. Det är främst tjejer som oroar sig över att inte kunna välja sin partner själva, men även killar blir utsatta för detta.
I och med att hedersnormen kräver att man är heterosexuell är kunskap om HBTQ-frågor ytterst viktig för alla som i sin yrkesroll möter tjejer och killar i behov av stöd och skydd. För att kunna erbjuda information, råd, stöd eller skydd till dem som behöver det bör bland annat skolan, elevhälsan, vården, polisen och den sociala omsorgen ha kunskap och kännedom om hedersrelaterade frågor.
Kunskapshöjande insatser hos olika myndigheter och skyddade boenden är viktiga, men de räcker inte alltid till för att skydda dem som riskerar att bli utsatta. Samhället måste också använda sig av de maktmedel och sanktioner som lagen tillåter.
Straffen för dem som begår hedersrelaterade brott måste skärpas och de bör betraktas som särskilt hänsynslösa och bedömas som grova. Det ligger alltid ett kollektivt förtryck bakom hedersbrott. Därmed är det viktigt att även den som har övertalat någon att begå ett sådant brott straffas.
Fortfarande behövs Pridefestivaler för att lyfta fram orättvisor och bekämpa fördomar, men också för att sprida glädje och främja tolerans.
Thomas Falkenstedt
Thomas Falkenstedt är styrelseledamot i Öppna Moderater Syd.
Klicka här för att lyssna till årets officiella Pridelåt, New Colours.
Gå till toppen