Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Svårt få snurr på beslutsprocessen

Lagändringar, överklaganden och olika nämndbeslut har gjort att processen rörande de tre vindkraftverken mellan Hoby och Stångby dragit ut på tiden. Även för kommunens tjänstemän.

– Jag har full förståelse för att de boende kan känna sig besvikna. Att de tänker ”vi fick rätt” och att samma företag senare kan göra en ny ansökan som går igenom. Det kan vara svårt att ta till sig, säger Björn Berséus, miljödirektör i Lunds kommun.
Han poängterar att det var kommunstyrelsens vetorätt som stoppade vindkraftbygget i domslutet från 2010. Lagändringen i miljöbalken omöjliggör för kommunerna att utnyttja vetorätten i anmälningsärenden.
Men även för miljöförvaltningen har det inneburit många diskussioner och mycket arbete.
– Vi ska höra berörda och grannar till ett sådant här bygge. Vi är ovana att hantera 110 personer på samma gång. För att inte få en svekdebatt mot politikerna har vi varit väldigt noga med att annonsera om samråd så de boende fått yttra sig, säger Björn Berséus.
Vid den här typen av ärenden ska enskilda och allmänna intressen vägas mot varandra, liksom olika enskildas intressen också ska vägas mot varandra.
Vindkraftverken får inte ha hälso- och miljöskadliga effekter och inte påverka landskapet på ett alltför negativt sätt.
– Nu ligger bollen hos Miljööverdomstolen och det är dess beslut som vi sedan får rätta oss efter, säger Björn Berséus.
Många av de boende är oroliga för att bullernivån ska vara högre än som angetts tidigare. Vilka resurser har ni för att kontrollera ljudnivån?
– Vi har utrustning så vi kan göra en indikerande mätning, som sen kan ligga till grund för krav på ytterligare bullermätningar. Om vindkraftverken ska byggas är det villkorat med att företaget inte överskrider ljudnivån. Klarar det inte av det eller om de boende misstänker att ljudet är för högt får vi göra tillsyn, säger miljödirektören.
Gå till toppen