Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Folkpark i farozonen

Byggnaden förfaller.

Det är folktomt i parken och byggnaden förstärker känslan av övergivenhet. Den långa pergolan är snart mer alggrön än vit och överallt på huset flagar färgen. Häckar och gräsmattor är klippta men högt ogräs längs husgrunden skvallrar om att huset inte används.
I dag har Folkparken få likheter med en klassisk folkets park, konstaterar en ny utredning. I en antikvarisk förundersökning går konsultbolaget Tyréns igenom situationen för Folkparken.
Frågan är vad som kan göras av byggnaden. Att den står tom är inte bra, men om den byggs om till bostäder innebär det en rejäl påverkan på kulturvärdena. Utredningen föreslår därför varsamhet och skydd.
När Folkparken invigdes den 1 maj 1895 låg den i utkanten av Lund. Initiativet kom 1892 från timmermannen Carl Flink som ville ha ett ”sommarförlustelseställe” för Lunds arbetare. Sex tunnland åker köptes för 10 000 kronor och parken anlades helt med hjälp av ideella krafter.
Det byggdes en restaurang med paviljong och två dansbanor. Musik och dans dominerade de första åren. Folkparken var också en politisk samlingspunkt och här samlades arbetare vid strejker och lockouter. Under 1920-talet gick utvecklingen mer mot karuseller och cirkus och det anlades även fotbollsplaner i parken.
Under 1940-talet började intresset för parken minska och under följande decennier lades många folkparker i landet ner. Fritidsvanorna hade förändrats. Socialdemokraterna försökte få kommunalt stöd till parken 1958 men motionen avslogs och Folkets park AB sålde till Riksbyggen. Ett par år senare kom ett förslag om att riva alla byggnader i parken och bygga bostäder istället. Efter folkliga protester sa politikerna nej till bebyggelse 1963 och kommunen köpte tillbaka hela fastigheten från Riksbyggen.
Arkitekten Bengt Edman började skissa på en ny folkparksanläggning 1964. Kommunen ville göra om Folkparken till ett fritidsområde för barn och unga.
Under 1970-talet började parken uppmärksammas för sina kulturhistoriska värden, men samtliga äldre byggnader revs ändå 1974. Den nuvarande folkparksbyggnaden stod klar 1976. Bengt Edman ville att byggnaden skulle smälta samman med naturen och inte synas så mycket. Han är på god väg att få rätt, men det beror på bristande underhåll.
Byggnaden har egentligen aldrig fungerat som det var tänkt, men liksom parken har den många vänner som aldrig ger upp hoppet. En av dem är Ulf Berggren, som skrivit insändare till Folkparkens försvar i snart tio år. Hans senaste medborgarförslag är på väg till kommunfullmäktige och det finns redan ett svar från förvaltningen som troligen blir politikernas svar: att freda alla parker från nybygge går inte eftersom staden måste förtätas.
– Det är en vacker byggnad värd att bevaras, men jag träffar många som säger ”riv skiten” också. Huset har ju förfallit under olika majoriteter och det är en kommunpolitisk skandal, säger Ulf Berggren.
Han hoppas på en byggnadsminnesmärkning.
– Blir det kulturminne så får kommunen bekosta renoveringen och betala för det som försummats.
Han tror att parken kan livas upp med bibliotek, kafé och föreningsverksamhet samt en ny utescen.
Många försök har gjorts tidigare. När folkparksbyggnaden nyinvigdes 1976 delade kommunen driften med en privat arrendator. Under sex år misslyckades totalt fyra arrendatorer med att få ekonomi i nöjesarrangemangen. Nästan omgående kom också klagomål på byggnaden, det handlade om allt från dålig ventilation till att huset helt enkelt var fult.
Verksamheterna haltade vidare tills kommunen 1989 konstaterade att det inte gick att driva parken. Året därpå beslutade fritidsnämnden om försäljning och 1991 stängdes parken. Det hölls en arkitekttävling om att komplettera med bostadsområden men till slut föreslog LKF skolverksamhet istället. Under början på 1990-talet argumenterade Bengt Edman också för bostadsbebyggelse och menade att Folkparken inte skulle bli en framgång annars. Men protesterna tog fart igen och 1993 lades byggplanerna på is.
1998 öppnade parken igen och 2005 kom planer på ett kulturcentrum, men 2009 blev byggnaden utdömd av räddningstjänsten och stängdes. Endast fritidsverksamheten fortsätter.
I fjor aktualiserades frågan om bostadsbebyggelse på nytt, då bildades också föreningen Folkparkens framtid som en reaktion.
Gå till toppen