Lund

Fond ska få snurr på mikrolån

Lunds universitet startar ett samarbete med nobelpristagaren Muhammad Yunus, mannen bakom mikrolånen.

Lunds universitet har bjudit hit nobelpristagaren Muhammad Yunus (t h), mannen bakom mikrolånen. Här tillsammans med Michael Wallenberg som driver frågan om mikrolån för Creative Lunds räkning.Bild: Foto: Arkiv
Den 31 juli undertecknade Lunds universitet ett samarbetsavtal med Yunus organisation ”Yunus Social Business Global Initiativ”. Det blev startskottet för ett samarbete som ska mynna ut i en ny internationell konferens, ”Social Business Week”, som ska arrangeras i Lund den 2–6 december. Syftet med konferensen är att diskutera hur socialt företagande kan utvecklas i Sverige.
– Vi har satt igång en del engagemang kring social innovation och socialt företagande vid Lunds universitet. Vi blev uppvaktade om det här och tyckte att det var en god idé att försöka få hit Yunus. Vår roll är att vi är med och arrangerar den här konferensen, säger rektor Per Eriksson.
Han är i gott sällskap. Inbjudan har undertecknats av bland andra landshövdingen Margareta Pålsson, Regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M) och Margot Wallström, ordförande för Lunds universitet. En arbetsgrupp har bildats och leds av Klas Malmqvist, professor i tillämpad kärnfysik.
Yunus har efter att han tilldelades Nobelpriset 2006 tagit mikrolånskonceptet från fattiga länder till den rika västvärlden. Både i Storbritannien och i USA drivs projekt för att utveckla innovationer och starta nya företag med mikrolånen som verktyg.
Idén att göra detsamma i Lund, och i förlängningen i hela Sverige, kommer från den ideella föreningen Creative Lund. De har sedan starten 2008 verkat för etableringen av mikrolån, bland annat genom ett skolprojekt där lundaelever fick investera i afrikanska företag.
För att få fart på processen har föreningen inlett samarbete med Michael Wallenberg, tidigare chef för Almi, nu konsult och styrelseledamot i Creative Lund. I april mötte han nobelpristagaren för att diskutera ett framtida samarbete. Sedan dess har det rullat på snabbt.
– Det är ingen som inte har velat vara delaktig. Jag tror det beror på att det ligger rätt i tiden, och vi har samhällsproblem som vi inte kan möta med de vanliga greppen, säger han.
En OECD-rapport från 2012 pekar på att det finns stora grupper i Skåne som står långt ifrån arbetsmarknaden och har lägre utbildningsnivå. Michael Wallenberg tror att mikrolån kan vara ett sätt att hjälpa de grupperna att hitta en försörjning.
– Mikrolån i västvärlden handlar om att ge ett startkapital på kanske 50 000 kronor. Att få lån idag om man i traditionell mening inte är kreditvärdig, är i princip omöjligt.
Vilken typ av företag som ska startas, vem som skulle kunna få lån och hur mikrolånen kan finansieras är fortfarande en öppen fråga. Planer finns på att etablera en kapitalfond som kan utgöra basen för låneverksamheten, berättar Olof Jarlman, läkare, docent och ordförande i föreningen Creative Lund.
– Mikrofinansiering är ett verktyg, men vi har inga färdiga svar på hur detta kan göras. Det är därför vi nu vill arrangera den här konferensen. Syftet är att samla olika kompetenser, personer och organisationer för att se om det går att ta fram nya koncept som vi kan pröva i Sverige.
Lunds universitet har bjudit hit nobelpristagaren Muhammad Yunus (t h), mannen bakom mikrolånen. Här tillsammans med Michael Wallenberg som driver frågan om mikrolån för Creative Lunds räkning. Creative Lund är en av parterna bakom den nya internationella konferens om socialt företagande som arrangeras i Lund december.

Muhammad Yunus

Muhammad Yunus, professor i ekonomi och känd som de fattigas bankir, grundade Grameen Bank 1983. Banken erbjuder små krediter utan säkerhet, framför allt till arbetslösa kvinnor. Modellen har använts över hela världen för fattigdomsbekämpning.
2006 belönades Muhammad Yunus med Nobels fredspris för sitt arbete.
Kritiker hävdar att mikrolånen gör mer skada än nytta, att pengar lånas ut till fattiga människor som har svårt att betala tillbaka.

Socialt entreprenörskap

Det finns många olika definitioner. En av dem lyder:

”Företagande där själva kärnverksamheten inte bara ger intäkter till ägare och anställda utan också på ett påtagligt och helst mätbart sätt skänker nytta till individer och samhälle; lokalt, regionalt eller globalt.”

Källa: Centrum för socialt entreprenörskap.  

Gå till toppen