Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: "Kyrkan ska inte styras av en exklusiv grupp"

Socialdemokraterna har kritiserats för att partiet ställer upp i kyrkovalet. Men Socialdemokraterna har en plats i kyrkopolitiken.

När Svenska kyrkan går till val i höst är 5,5 miljoner svenskar som är 16 år och äldre röstberättigade. Vore det riksdagsval skulle utifrån dagens opinionsläge cirka 2,5 miljoner av dem rösta på Socialdemokraterna.
I senaste kyrkovalet röstade 186 000 på Socialdemokraterna.  
Vår syn är att kyrkan är inte bara är ett hus, prästen eller de som går på gudstjänst. Kyrkan är dess medlemmar. Kyrkan finns överallt där människor finns. Kyrkan är alla medlemmar, både aktiva och passiva.
Som socialdemokrater i Svenska kyrkan tror vi på en öppen och demokratisk folkkyrka som representerar sina medlemmar och där de demokratiskt valda församlingarna, kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet, återspeglar medlemmarnas sammansättning när det gäller politisk tillhörighet, kön och ålder.
Det finns de som tycker att Socialdemokraterna och andra politiska partier som ställer upp i val till kommuner, regioner och riksdagen borde hålla sig borta från Svenska kyrkan. Men det är att säga att de som ska väljas till kyrkliga uppdrag helst ska komma från en liten utvald exklusiv grupp, att vanliga ”svenssonkristna” inte behöver göra sig besvär.
Detta är en farlig utveckling. 
Kyrkan och samhället är inte skilda enheter och därför bör en socialdemokratisk värdegrund också vara representerad i Svenska kyrkan.
Vi tror på en mångfald av politiska grupperingar i Svenska kyrkan, inte på färre. Mångfalden återspeglar samhället. Många av kyrkans medlemmar sympatiserar med Socialdemokraterna och därför är Socialdemokraterna en självklar del i denna mångfald.
Det finns de som frågar vad partipolitik har med Gud att göra, men kyrkovalet handlar inte främst om Gudssyn, utan om hur Svenska kyrkan ska styras. Och lagen om Svenska kyrkan slår fast att kyrkan ska vara demokratiskt uppbyggd. Sedan kan man givetvis kombinera en Gudstro med att vara socialdemokrat.
Svenska kyrkan står inför stora utmaningar: minskat antal medlemmar, färre som döps och konfirmeras. Samtidigt har kyrkan en viktig uppgift: när katastrofer drabbar, i att gestalta människors högtidsstunder och att vara opinionsbildare när människor hamnar i fattigdom och ensamhet. 
Som socialdemokrater vill vi inte dra oss tillbaka från kyrkovalet, vi måste vara en del av kyrkans framtid och ta ansvar för den kyrka medlemmarna tillsammans med oss vill skapa. 
Dagarna när överheten bestämde över människors tro är förbi och det är positivt. Socialdemokraterna önskar en öppen och demokratisk folkkyrka där medlemmarna är myndigförklarade och själva väljer när de tar del av eller inte tar del av gudstjänster och kyrkliga aktiviteter. Samtidigt vill vi skapa ett klimat där medlemmarna känner att kyrkan är relevant både vid högtider som dop, konfirmation, vigsel och begravning och i vardagen.  
Sofija Pedersen Videke är församlingspräst i Kvistofta pastorat utanför Helsingborg.
Magnus Holst är stiftsadjunkt med särskilt ansvar för prästrekrytering i Lunds stift.
Gå till toppen