Malmö

Fabriken gick på pumpen

I mitten av 1920-talet var Ljungmans verkstäder ett av Malmös mest expansiva företag. Här tillverkades bensinpumpar som såldes över hela världen. Men storhetstiden är för länge sedan förbi. Kvar står en övergiven kontorsbyggnad som blivit hemvist för graffitimålare och döda fåglar.

Ingen hade kunnat förutspå framgången som väntade Jacob Ljungman när han i början av 1920-talet fick en förfrågan av oljebolaget Texaco om en apparat för distribution av ”benzin”.
Förfrågan ledde till en oerhört expansiv period för företaget som under de kommande åren på löpande band uppfann effektivare och bättre bensinpumpar till oljebolagets bensinstationer.
I Malmö museers kompendium om Ljungmans historia går det att läsa om när företaget 1926 lanserade den mer utvecklade mätapparaten TOR som med dubbla femliterskärl snabbare kunde fylla upp de alltmer bensinslukande bilar som då fanns på marknaden.
Ljungmans bensinpumpar såldes till slut över hela världen. 1934 kunde man tanka från Ljungmans pumpar på 6 000 platser. Förutom i de nordiska länderna fanns Ljungmans bensinpumpar bland annat i Sydafrika, Irak och Sydamerika.
Som mest var 550 personer verksamma vid fabriken på Limhamnsvägen. Men kvar av fabriken finns nu bara en spillra. Företaget såldes i maj 1970 till det amerikanska bolaget Dresser Wayne som drev verksamheten vidare i Malmö. 2010 flyttade verksamheten till nya lokaler i Norra hamnen och fastighetsbolaget Wihlborgs tog över tomten i Limhamn.
Själva fabriksbyggnaden är nu riven. Kvar står kontorsbyggnaden sönderslagen och ensam.
Genom stora betongglaspartier sipprar solen in och lyser upp kaoset som råder innanför väggarna. Här ligger högar med utriven isolering och aluminiumreglar. Två duvor ligger döda i trapphuset efter att ha flugit in genom de krossade fönsterrutorna.
Få tecken finns kvar av det som en gång fanns. Det enda vi hittar är en gammal pärm med en skötselmanual över fabrikens ventilationssystem.
Framtiden för byggnaden är ännu oviss.
På tomten bredvid där fabriken tidigare låg planerar ägaren Wihlborgs att bygga lägenheter och kontor. Även kontorsbyggnaden vill man delvis riva för att göra plats för lägenheter.
Malmös stadsantikvarie har uttryckt att man vill att delar av den gamla byggnaden ska räddas. Främst tegelfasaden ut mot Limhamnsvägen. Ärendet handläggs just nu på stadsbyggnadskontoret. Fortsättning följer.

Olaga intrång

Byggnaden är stängd för allmänheten och Sydsvenskan har fått särskilt tillstånd av ägaren att utforska den. Det är ett lagbrott att ta sig in i byggnader utan tillstånd. Brottet kan ge böter eller fängelse.
Gå till toppen