Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Arkeologer på ESS-området

Den här veckan börjar en större grupp arkeologer från hela landet jakten på fornfynd inne på ESS-området.

Redan den 5 augusti startade arbetet med att skala av mellan 30 och 40 centimeter jord på de områden som nu ska undersökas.
Matjorden ligger i stora högar på de jättelika områden där arkeologerna sätter sina verktyg i marken.
– Vi har faktiskt redan hittat en hundkäke som vi tror är från tiden vid Kristi födelse, säger Anna Lagergren, projektledare från Riksantikvarieämbetet.
– Men helt säkra kan vi inte vara förrän analysen med kol 14 har gjorts.
Sammanlagt handlar det om tre större områden som nu ska undersökas.
Det som ligger där Korsbäcksgård tidigare låg [Utgrävningsområde 1 på kartan längst upp till höger] är på cirka 50 000 kvadratmeter eller fem hektar och ska undersökas av tolv arkeologer.
– Fynd vi gjorde där för ett år sedan visar spår av mänsklig aktivitet från stenålder till äldre järnålder, säger Anna Lagergren.
– Alltså perioden mellan 4 000 år före Kristus och cirka 500 år efter.
Område två vid Odarslövsvägen är cirka fem hektar stort. Där tror arkeologerna att det kan finnas en eller två boplatser.
De kan vara från vår tideräknings början till 900-talet. Även här gräver tolv arkeologer.
På det tredje området där vindmöllor står har cirka två hektar mark frigjorts för grävningar. Här kan de sju arkeologer som ska gräva möjligen hitta små gårdar från 1 000 år före vår tideräknings början till 500 år efter.
Det var här som hundkäken hittades som nu analyseras.
En absolut sista deadline för arkeologerna är den 1 december.
– Då ska vi vara ute härifrån, säger Anna Lagergren. Därför räknar vi med att själva grävningarna ska vara avslutade i mitten av november.
Men vad händer om ni gör ett sensationellt fynd som kräver mer tid? Kan ni då stoppa bygget tillfälligt?
– Nej, det går inte, svarar Anna Lagergren. Vi har en given tidsram och budget som länsstyrelsen slagit fast.
– Den måste vi hålla. Däremot kan vi ju alltid dokumentera vad vi hittar. Och senare analysera.

Tolv hektar undersöks

Budgeten för utgrävningarna är 34 miljoner kronor och betalas av ESS.
Ett trettiotal arkeologer från hela landet deltar i utgrävningarna som nu startar på ESS-området.
Arkeologerna hoppas på fynd från stenåldern (4 000 år före vår tideräkning) till yngre järnålder (1 000 år efter).
Områdena som grävs ut är på 12 hektar eller 120 000 kvadratmeter.
Grävningarna planeras hålla på till mitten av november och senast den 1 december ska arkeologerna ha lämnat området.
Gå till toppen