Huvudledare

Ledare: Fler bör göra som Sverige

Sverige har som första EU-land fattat beslut om att ge permanent uppehållstillstånd till dem som flytt konflikten i Syrien. Fler EU-länder måste ta ansvar.

Långt till freden.Bild: Gregorio Borgia
Migrationsverket har slagit fast att personer som kommer till Sverige från det krigsdrabbade Syrien i normalfallet ska få permanenta uppehållstillstånd. Tidigare har en del av dem som av skyddsskäl beviljats uppehållstillstånd i Sverige fått treåriga tillstånd.
I Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande förklaras beslutet:
Säkerhetsläget i Syrien försämras kontinuerligt, bland annat till följd av att vapen ännu flödar till både regimstyrkor och miliser. Situationen är ”extrem och präglad av generellt våld”. Varken politiska eller diplomatiska lösningar tycks finnas inom räckhåll.
Minst en tredjedel av Syriens befolkning beräknas idag vara på flykt inom och utanför landets gränser. Att den väpnade konflikten – med otaliga brutala övergrepp mot civila – väntas fortsätta under lång tid är en lika realistisk som förfärande tanke.
Migrationsverkets beslut om att i normalfallet ge permanenta uppehållstillstånd borde följas av att också andra EU-länder tar större ansvar och bidrar mer generöst till att de som flyr från kriget i Syrien finner en fristad.
Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för asyl- och migrationsfrågor, berömmer det svenska beslutet:
”Jag har under lång tid vädjat att syriska flyktingar först och främst ska få någon form av skyddsstatus och att ingen ska skickas tillbaka mot sin vilja”, kommenterade hon igår.
Enligt Migrationsverket har Sverige under 2012 och 2013 tagit emot omkring 14 700 asylsökande syriska medborgare. Tyskland och Sverige är de länder i EU som tar emot flest asylsökande från Syrien.
Fler måste göra mer.
Gå till toppen