Himma

Tätt hus gör gott intryck

Det tog många år från idé till förverkligande, men nu har de första hyresgästerna flyttat in i kvarteret Valpen mitt i centrala Eslöv. Sydsvenskans Bogranskare har varit där.

Det är nästan tio år sedan kommunala Eslövsbostäder (Ebo) började skissa på en förvandling av kvarteret Valpen där Byskolan låg, granne med den stora Coopbutiken och bara ett kvarter från Stora Torg.
Eslövs politiker ville förtäta och bygga högt men grannprotester och överklaganden tog sin tid, liksom en tveksamhet från Ebos sida om det verkligen skulle bära sig att bygga nytt och stort mitt i stan, om Eslövsborna verkligen ville flytta dit.
Man hade inte behövt tveka. När husen nu står klara och inflyttningen har börjat är bara fem av 77 lägenheter outhyrda, och de lär gå åt i rappet. Projektet har också satt rejäl snurr på fastighetsmarknaden i Eslöv, nästan hälften av hyresgästerna har sålt en villa i stan.
Och Bogranskarna tycker det är bra att man förtätar och bygger hyresrätter i centrum.
– Med de höga husvolymerna har Eslöv fått en mer urban karaktär, menar arkitekt Thomas Hellquist. Ändå är själva punkthus-modellen kanske inte den bästa för att få fram en riktig stadskänsla , den har lite för mycket av förort i sig. Men det röda teglet känns bra och om den stora parkeringsplatsen mellan de nya husen och Coop kan tas hand om, exempelvis med en plantering av träd så kan detta bli en utvidgning och vitalisering av själva centrum
Ebo bestämde sig tidigt i processen för att bygga så energisnålt som möjligt, och det har blivit tre täta punkthus helt utan element och traditionellt uppvärmningssystem. Värmen från köksmaskiner och hyresgästerna själva ska räcka för att ge 21 grader inomhus.
– Rejält isolerade väggar och riktigt bra fönster gör det möjligt, säger energirådgivare Anders Edvardsson som också gillar beslutet att sätta solceller på taken för att driva fläktarna till ventilationen som värmer husen.
– Innovativt och smart, säger han.
–  Och så himla skönt att slippa radiatorerna, tycker Ida Stavenow. Det gör det mycket lättare att möblera.
För att knyta an till en äldre Eslövsbebyggelse valde man rött tegel till fasaderna, och det valet och utformningen med inslag av ekpanel och skivmaterial vid de stora och till hälften indragna balkongerna får mer än godkänt av Bogranskarna.
–  Snyggt och väl sammanhållet, bedömer Gärda Sjöholm.
Men det utbryter en lång diskussion om fönstren, om storlek och placering.
–  De är liggande i formatet och lite för små, tycker Thomas Hellquist
–  Det gör att husen visuellt sjunker ihop när de egentligen borde sträcka sig uppåt. Därför blir de båda femvåningshuset lite stabbiga, som punkthus gärna blir. Sjuvåningshuset klarar sig bättre, menar han.
Också inne i huset upplever han och hans arkitektkollegor Ida Stavenow och Gärda Sjöholm fönstren som för små, och för låga.
– Det blir rätt mycket väggyta ovanför fönstren och det känns lågt i tak, trots att det är två och sextio i våningshöjd, säger Ida Stavenow.
Men energirådgivaren Anders Edvardsson håller inte alls med, han tycker tvärtom att det är skönt att se ett nybygge utan gigantiska fönster.
– Med mindre fönster minskar man värmeförlusterna på vintern och får lägre risk för övertemperaturer på sommaren när solinstrålningen är hög, säger han.

Kvarteret Valpen

Adress: Västergatan/Repslagaregatan.
Området: 77 lägenheter i två femvånings- och ett sjuvåningshus, i storlekar från 1,5 rum på 44,5 kvm till 3-4 rum på 91 kvm. Intill byggs 17 radhus på 80-110 kvm.
Granskad bostad: 3 rum och kök, 75 kvm, balkong 9 kvm.
Månadsavgift: 8 750 kr. Individuell vatten- och värmeavräkning tillämpas. Den som snålar kan få ner hyran något, slösar man blir det dyrare. Man kan också köpa till värme, varje grad över 21 grader kostar 39 kronor i månaden.
Arkitekt: Marie Ericsson Arkitektkontor.
Landskapsarkitekt: Calle Jansson, Mark & Landskap AB.
Värme: Fjärrvärme.
Ventilation: FTX-motströmsväxlare
Fönster: U-värde 0,9.
Hemsida: ebo.se.

Bedömning

Planlösning: Betyg 3

Det känns lite mörkt och trångt på sina håll och inte helt färdigtänkt. Hallen är inte optimalt löst och svårutnyttjad med klädhängaren för långt in i lägenheten och städskåpet för långt ut. Siktlinjer som visuellt öppnar upp lägenheten saknas och fönstersättningen i vardagsrummet slår sönder rummet. Men plus för fönstret i ena klädkammaren som gör att man kan använda den till ett litet arbetsrum.

Bogranskarna uppskattar också balkongen. Den är på nio kvadratmeter, har kvadratisk plan och ligger delvis infälld i husvolymen vilket ger ett vindskyddat hörn. Vid balkongen är yttervägen klädd med välgjord träpanel som är behaglig att vara nära. Balkongräckena av glas har nedre hälften frostad för att hindra insyn nerifrån och upp men underlätta utsikten uppifrån ner mot omgivningen. Det är en utmärkt lösning.

Material/Finish: Betyg 4

Mörka dörrfoder gör ett lite oroligt intryck på Bogranskarna och många skarvar och inklädnader i taken drar ner betyget. Men det är snygga och väl sammanhållna fasader med rött tegel och välgjorda trädetaljer. Invändigt är det övervägande fina material och hög standard på kök och vitvaror. Det närmar sig bostadsrättstandard.

Energi: Betyg 5

Trots en begränsad budget har man haft stort fokus på energifrågorna i kvarteret och ligger en bra bit under energikraven för nybyggnation. Husen är väldigt täta, och satsningen på solceller på hustaken och gröna tak på miljöhusen vittnar om ett stort miljötänk. Extra pluspoäng för att fönstren har en rimlig storlek i kombination med ett lågt U-värde.

Ute-närmiljö: Betyg 2

Det är ett bra förtätningsprojekt och husen smälter väl in i området men det är en påver utemiljö mellan två parkeringsplatser. Det finns inga rejäla sammanhängande ytor utan bara smala gräsremsor som inte fungerar om de boende skulle ta initiativ till bollspel, badminton, odling eller gemensam ”kräftskiva på gården”.

Den platta och tråkiga markparkeringen ser ut att behöva bearbetas mer – kanske med murar, pergolor och träd. Läget mellan två parkeringsplatser ställer särskilda krav på grönskan, betonar Bogranskarna.

Gå till toppen