Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Ledare: Presstöd som stjälper

Dagspressen behöver stöd till förnyelse, inte ett stöd som mest försöker förlänga livet på en affärsmodell utan framtid.

I morgon levererar Presstödskommittén sitt huvudbetänkande, ett förslag som av allt att döma inte innehåller mycket av nytänkande. Dessvärre.
Det är bara att lyssna till kommitténs ordförande, Hans-Gunnar Axberger. Han tänker reservera sig mot utredningsförslaget, som enligt hans mening är ”hopplöst föråldrat” redan innan det presenterats.
”Vårt uppdrag var att föreslå ett framtida system som ska börja gälla 2017, det här förslaget skulle till nöds fungera om det gällde nästa år”, sade Axberger till nättidningen Medievärlden i förra veckan.
Att dagstidningarna – inte bara de svenska – är i kris kan knappast ha undgått någon. Det är dock inte en kris för journalistiken utan för den affärsmodell som under århundraden varit grunden för den fria pressens framgångar.
Att framtiden finns på nätet, i digital form, råder det ingen större tvekan om. Det som ingen ännu lyckats komma underfund med är hur det ska gå att ta betalt på nätet för den kostnadskrävande, kritiskt granskande kvalitetsjournalistiken, som är så viktig för demokratin.
En tänkvärd idé framkastades igår på DN Debatt av Mats Bergstrand, under många år chef för just DN:s debattsida, och förre ministern och presstödsutredaren Anders Björck (M). De föreslår att pengarna som idag går till presstöd istället ska användas till vad de kallar innovationsstöd. I linje med detta vill de flytta ansvaret för stödet från kultur- till näringsdepartementet.
Stödet ska vara teknikneutralt och stödja utveckling av nya betalningsmodeller. Pengarna ska gå till specifika idéer, inte till att ge olönsamma tidningar konstgjord andning.
Bergstrand och Björck tänker sig ett oberoende medienäringsråd med sakkunniga som bedömer ansökningarna och väljer ut de förslag om betalningsmodeller som verkar mest intressanta.
En svaghet med förslaget är att det framstår som avpassat för större medieaktörer – även med statligt stöd lär det krävas rejäla finansiella muskler för att klara omställningen.
Vad dagspressen behöver är hjälp till självhjälp. Ett system som bidrar till att invagga branschen i falska förhoppningar om att räddningen finns i evigt, statligt stöd och att förnyelse kan vänta är snarare hjälp till självstjälp.
Gå till toppen