Nyheter

Söt historia på Stadsmuseet

Från beta till bit. En utställning om svenska betsockerindustrins historia och Örtofta sockerbruk.
Det är titeln på den utställning som öppnar idag, fredag, i Eslövs stadsmuseum.

Nästan två år har gått sedan Eslöfs museiförening bestämde sig för att ta ett större grepp på den svenska sockerindustrins historia.
– Det här är en av våra större utställningar, säger Harriet Johnsdotter, ansvarig för föreningens utställningar.
– När vi efter ett år hade samlat in tillräckligt underlag kontaktade vi experten Bengt Nilsson. Sedan har det rullat på.
Bengt Nilsson anställdes på Örtofta sockerbruk 1965.
Genom kvällskurser och internutbildning var han under flera år biträdande sockerbrukschef innan han gick i pension 2006.
– Sedan jag slutade på bruket har jag fortsatt som guide och föreläsare, berättar han. Ibland hjälper jag också till att utbilda nya operatörer i Danmark.
På en av gruppbilderna på anställda från 1965 finns Bengt Nilsson med.
Bilderna har hittills funnits på Sockermuseet i Arlöv. Men brukets eget museum ska nu flyttas till Örtofta.
Museiföreningens Karin Sjögren berättar att medlemmarna i utställningsgruppen gjort en hel del turer ute på landet runtom Eslöv.
– Vi har fått låna både verktyg för betodling och gamla bilder, säger hon. Det har varit ett fantastiskt gensvar.
– Vi hoppas och tror därför på många besökare och många skolklasser kommer hit. Bengt Nilsson ska ju också hålla föredrag om sockerbetsindustrins utveckling och historia.
Utställningen invigs av Örtofta sockerbruks fabriksdirektör Bengt Högberg och avslutas söndagen den 24 november.

Eslöfs museiförening och Stadsmuseum

Föreningen startades 1995 av bland andra hedersmedborgaren Hans Bertil Hansson. Föreningen är idag med 1 330 medlemmar Eslövs största.
Eslövs Stadsmuseum invigdes år 2000 och drivs av Eslöfs museiförening.
Eslövs kommun upplåter lokalerna samt betalar hyran och en halv vaktmästartjänst.
Museet finns på Östergatan 5 i ett köpmanshus från 1892. Huset byggdes av timmerhandlare Nils Bengtsson som hade sin rörelse inne på gården.
Kostnaderna täcks av den årliga medlemsavgiften på 130 kronor och av att allt arbete är ideellt.
Fritt inträde är en av föreningens grundbultar.

Lång startsträcka för sockerindustrin

1837 grundade lantbrukaren och greven N A Barck Sveriges första sockerbruk i Malmö. Men tiden var inte mogen för betsockerbruk i Sverige.

Först 1854 när Julius Tranchell, disponent vid raffinaderiet i Landskrona, anlade ett betsockerbruk i anslutning till raffinaderiet, tog betsockerproduktionen fart.

1907 slogs 21 svenska råsockerbruk och 10 raffinaderier samman och bildade Svenska Sockerfabriks AB, SSA, i dagligt tal kallat Sockerbolaget.

På den tiden var Sockerbolaget Sveriges största företag.

Källa: Nordic Sugar

Gå till toppen