Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

En varmhjärtad humanist

Professor Bernt Olsson, Helsingborg, har avlidit vid 84 års ålder. Hans närmaste är hustrun Karin och den övriga familjen.

Bernt Olsson var född i Borrby på Österlen. Efter skolan verkade han under fem år som lantarbetare. Det kom att prägla hans syn på arbete liksom hans tilltro till vetandets värde.
Han tog stilenligt studenten på Hermods 1950. Arbetet vid litteraturvetenskapliga institutionen i Lund blev hans livsverk, men hans gärning har vidare betydelse än så.
Han lade fram sin avhandling om Spegels ”Guds verk och hvila” 1963 och tog därmed verksam del i förnyelsen av barockforskningen. Sällan sågs en lärdare start på en lärd bana. Ordet var heligt, och man gissar att det ytterst var ett arv från barndomshemmet. Bernt Olsson blev också teologie hedersdoktor.
Han var många av oss till hjälp och glädje. Han undervisade och handledde och bistod med råd, vänlighet och böcker. Dessutom skrev han flera skrifter om litteraturen från äldsta till modern tid. Han tillhörde de flitigaste av dem som skrev litteraturartiklar i Nationalencyklopedin.
Tillsammans med Ingemar Algulin skrev han översiktsverk över svensk och utländsk litteratur och skolade därmed generationer av studenter. I sina stilistiska undersökningar kartlade han diktarnas språk under 1600- och 1700-tal.
Han spelade en nyckelroll för Vitterhetssamfundets utgivning av klassiska texter. Ett stort lass drog han själv, men han inspirerade även andra och var en högt respekterad styrelsemedlem. Hans editioner blev inte bara perfekta utan också färdiga i tid. In i det sista fortsatte han med det arbetet.
Bernt Olsson var en varmhjärtad humanist som helst lät handlingarna tala. Som lärare, handledare och kollega var han känd för sin rättskaffens integritet och uppfordrande vänlighet. Han tog sig alltid tid för våra angelägenheter.
Vi beundrar och saknar honom.
Anders Mortensen
Per Rydén
Jenny Westerström
Gå till toppen