Malmö

Bolag beskylls för att vara oetiskt

Tennisstjärnan Andreas Vinciguerra, 32, har börjat på sin nya framtid – som direktör.
För att direkt hamna i hetluften långt ifrån centercourt.
Hans nya bolag för personlig assistans beskylls för att vara oetiskt.

För att få fart på det nya företaget, Kärnassistans, gällde det att snabbt bli känd hos funktionshindrade med personliga assistenter.
Allt för att få dem att byta bolag.
För att få fram kontaktuppgifter och adresser började Kärnassistans att dammsuga förvaltningsrätten på beslut och domar kring LSS-berättigade vårdtagare. Det är uppgifter som normalt är skyddade av sekretess.
Men med beslut i förvaltningsrätten blir uppgifterna offentliga.
Den luckan har Kärnassistans utnyttjat för att ragga kunder.
”Hej. Vi kontaktar dig för att presentera vårt nya assistansbolag. Vi hoppas och tror att vi skulle kunna höja din livskvalitet”, heter det i säljbreven som är undertecknade av de båda ägarna Andreas Vinciguerra och Peter Kärnefelt.
LSS-familjer som Sydsvenskan talat med har reagerat på Kärnassistans aggressiva marknadsföring.
Inom tillsynsmyndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg, förvånas man över företagets metod att bakvägen komma åt sekretessbelagda uppgifter hos kommuner och Försäkringskassan.
– Det känns djupt oetiskt, säger Eva Hersler, tills nyligen chef för Ivos tillståndsenhet, nu chef för Ivo Avdelning Öst.
Från IVO:s sida kommer man inte att göra något.
– Man kan ha moraliska synpunkter på detta, men det ligger utanför vår tillsyn, säger Thomas Mehralizade, chef för Ivo Avdelning Syd i Malmö.
– Vår uppgift är att kontrollera hur assistansbolag utför sina uppdrag utifrån brukarnas behov, inte hur kundrelationen blir etablerad.
Hos Kärnassistans säger man sig vara förvånad över reaktionerna på deras sätt att marknadsföra sig med hjälp av domar i förvaltningsrätten.
– Jag blir litet tagen när jag hör allt detta, säger Andreas Vinciguerra.
– Vi känner att vi är bra på att hjälpa till, så vi ville visa upp vad vi kan. De som jag har haft kontakt med har varit positiva.
Inget negativt?
– Nej, inget surt eller argt.
Hur ser ni på att bakvägen komma åt hemliga uppgifter?
– Vi såg det mer som ett adressregister. Det var ingen massgrej, vi skickade ut trettio brev. Vi ville testa och se. Det är inget vi tänker använda mer.
Fick ni några kunder?
– En via säljbreven.
Tenniskarriären har Andreas Vinciguerra inte gett upp ännu.
– Jag tänker fortsätta med tennis även nästa år. Det är hårt jobb varje dag.

Nystartat dotterbolag

Kärnassistans startades i januari 2012 som ett helägt dotterbolag till IKI Assistans. I dag uppges ägandet vara delat mellan Andreas Vinciguerra och Peter Kärnefelt, som under 15 år arbetat aktivt med familjeföretaget IKI Assistans.
Socialstyrelsen vägrade länge att ge IKI Assistans tillstånd med hänvisning till dålig kontroll, dålig kunskap om lagar och brott mot arbetstidslagen. Efter en dom i förvaltningsrätten fick IKI Assistans sitt tillstånd den 27 mars 2013.
Gå till toppen