Lund

Nya åtgärder för att passa Lund

Lunds kommun ska undersöka möjligheterna att pröva modellen ”Bostad först” i kampen mot hemlöshet.
– Finns det saker där ”Bostad först” är framgångsrikt ska vi givetvis ta till oss de idéerna, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid (M).

I vintras var regeringens hemlöshetssamordnare Michael Anefur i Lund för att orientera sig om situationen i Lund och vad kommunen gör. Han återkom i maj med idéer på hur arbetet kunde utvecklas genom att skicka ett förslag till ett så kallat ”letter of intent”, ett brev med avsiktsförklaringar, som det är tänkt att både Anefur och kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid ska underteckna.
Men när Mats Helmfrid fick se Anefurs brev menade han att förslagen inte var särskilt anpassade till Lund. Kommunen har därför arbetat om formuleringarna. Bland annat har man plockat bort Anefurs förslag att kommunen ska ta fram ett strategiskt, övergripande styrdokument för att bekämpa hemlöshet – något som även den rödgröna oppositionen i Lund förespråkat. I den nya texten står istället att kommunen ska fortsätta sitt arbete med den handlingsplan som redan finns.
Däremot har den borgerliga majoriteten inte tagit bort förslaget att Lund ska undersöka möjligheterna för att i någon form pröva ”Bostad först”. Modellen, som är utarbetad vid Lunds universitet, bygger på att den hemlöse först får en bostad för att med den som fast punkt kunna ta tag i sina övriga problem, istället för att behöva kvalificera sig för ett eget boende genom att först gå via natthärbärgen och olika korttidsboenden.
De rödgröna har länge förespråkat ”Bostad först”, men tidigare fått nobben av den borgerliga majoriteten. Mats Helmfrid säger att det bland annat berodde på att de borgerliga inte trodde att fastighetsägare skulle ge hemlösa förstahandskontrakt, som modellen förespråkar.
– Vi trodde inte att det var realistiskt, och det har visat sig i Helsingborg och Stockholm [som tillämpar Bostad först] att det var det inte heller. Man har väl fått modifiera modellen, säger han och menar att de borgerliga därmed kan gå med på att undersöka om man ska pröva ”Bostad först”.
Beskedet glädjer naturligtvis de rödgröna.
– Man hade kunnat göra mer, men man får se det som en seger att en fråga som man drivit i flera år kommer upp som en punkt som kommunen säger ska prioriteras, säger oppositionsrådet Anna-Lena Hogerud (S).
Om även hemlöshetssamordnaren Michael Anefur blir nöjd med de nya formuleringarna har kommunpolitikerna dock inte tagit reda på.
– Vi skickar det undertecknat till honom så får vi se om han köper det eller inte, säger Mats Helmfrid.
Gå till toppen