Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Sanering billigare än väntat

Föroreningarna fick fiskar att missbildas. Nu ska giftet bort
– och saneringen kan bli billigare än väntat.

Där Sankt Hans backar finns idag låg fram till slutet av 1960-talet en soptipp. Det gamla avfallet ligger kvar i marken och när nederbörd tränger ner bildas förorenat lakvatten som sedan rinner ut i Vallkärrabäcken.
Sedan sommaren arbetar Lunds renhållningsverk med olika åtgärder som ska förbättra vattenkvaliteten i bäcken. Nordväst om den gamla deponin byggs en serie dammar. Lakvatten, dagvatten och vatten från en kompostvattendamm blandas och rinner sedan från damm till damm medan det renas av bakterier, ljus och syre.
- Det kommer att ta hundra dagar för vattnet att rinna till den sista dammen. Då har det haft god tid på sig att renas, säger utredaren Stefan Bydén från företaget Melica.
En annan viktig åtgärd är ett nytt system för dagvatten. Grunda diken grävs för att leda bort dagvattnet. Samtidigt tas gamla brunnar bort. Det nya dagvattensystemet gör att mer vatten kommer att ledas till bäcken i den norra delen av parken, som delvis ska få ett nytt flöde för att klara av de ökade vattenmängderna.
På tre ställen - pulkabacken, amfiteatern och allroundplanen - ligger det gamla avfallet så nära markytan att man behöver täcka med mer lera. Vid allroundplanen har arbetet påbörjats, men när man är klar med alla tre platserna beror bland annat på när man kan få tillgång till lera - kommunen väntar på att man ska behöva frakta bort lera från olika byggen.
I rapporteringen om miljöproblemen vid Sankt Hans backar har så kallade surhål fått stor uppmärksamhet. Men att surhål skulle vara de giftigaste platserna kallar Stefan Bydén en myt.
- På deponierna hade man slam från avloppsreningsverken och man grävde ofta en grop för att avvattna slammet, så kallade surhål. Men det är inte i första hand där gifterna ligger. Det kan vara någon som har tömt gifter i surhålen, men de kan lika gärna ha tömt bredvid, säger han.
Totalt beräknas arbetet vid Sankt Hans backar kosta omkring sju miljoner kronor. Åtta miljoner kronor har redan använts för liknande åtgärder vid de gamla deponierna i Dalby, Veberöd och Genarp. Totalt har kommunen avsatt 20 miljoner kronor för arbetet och som det ser ut nu så behöver alltså inte alla de pengarna användas.
Gå till toppen