Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Kontor ska bli sociala magneter

Många företag har länge jobbat för att skapa allt flexiblare kontorsmiljöer.
Men en amerikansk arbetsplatsguru menar att människorna i dem glöms bort.

”Alla anställda, även den högsta ledningen, påverkas av kontorets utformning och behöver utbildas i hur man bäst använder utrymmena”, säger Diane Stegmeier. Paneldebatten hon deltog i häromdagen anordnades i inredningsföretaget Ideas lokaler i Malmö, i fjor utsedda till årets snyggaste kontor av magasinet Lokalnytt.Bild: Lars Dareberg
Häromdagen var Diane Stegmeier i Malmö för att delta i en paneldebatt om framtidens kontor. Trots att modern teknik ger allt fler möjlighet att sköta en stor del av sitt jobb på andra platser är hon säker på att kontoret som koncept inte är utrotningshotat.
– Nej, absolut inte. Kontoret kommer att finnas, men det kommer att se annorlunda ut.
Diane Stegmeier säger att där medarbetarna tidigare kom till jobbet och satte sig på sin plats eftersom de var tvungna för att kunna utföra sitt arbete, kommer de framöver att ta sig till kontoret av andra anledningar. Målet är att de ska de vilja komma till kontoret därför att det är meningsfullt, även om de har möjlighet att arbeta hemifrån.
– I många fall kommer kontoret att vara magneten som drar folk till sig för den mera sociala sidan av arbetet.
Diane Stegmeier talar om femton kritiska faktorer för en lyckad kontorsmiljö och betonar att det långt ifrån bara handlar den fysiska lokalen och de tekniska förutsättningarna. Även chefernas beteende och hur medarbetarnas löner sätts påverkar.
– Du kan ha en passande arbetsplatslösning med rätt design och det kan misslyckas helt om de övriga faktorerna inte är på plats. Du kan å andra sidan ha jättebra kultur, ledarskap och kommunikation men om arbetsplatslösningen är fel kommer det inte heller att vara produktivt.
När det gäller lokaler är det oftast fortfarande öppna kontorslandskap som gäller. En anledning är att det blir billigare och mer flexibelt än att bygga enskilda ”småkontor”, en annan att få medarbetarna att samarbeta mer.
– Oavsett storlek på organisation, bransch eller var kontoret ligger är det den lösningen vi ser. Företagen ser samarbete som en så nödvändig förutsättning för affärsframgångar att de måste låta kontorslösningen styra mot det beteendet.
Diane Stegmeier ser risker med ”shared space environments”, det vill säga flexibla kontor där medarbetarna inte har fasta platser. Många företag försöker införa systemet för att spara in på kontorslokaler utan att först ha kulturen på plats.
– Problemet är företag som genomför det utan flexibla arbetsförhållanden där människor faktiskt kan arbeta hemifrån ibland eller ha ett möte i kafeterian. Utan den typen av policy på plats kommer du bara att få en massa människor som är frustrerade över att det inte finns någonstans att sitta när de kommer på morgonen.

Tre tips från Diane Stegmeier

Tre saker att tänka på för företag som flyttar till nya kontorslokaler.
Kommunicera: ”Medarbetarna måste förstå varför de nya lokalerna uppfyller företagets behov och varför de är bra för dem själva.”
Ledarskap: ”Det räcker inte att cheferna undertecknar budgeten för de nya lokalerna och sedan dyker upp för att klippa bandet på invigningen.”
Utbildning: ”Det är inte så att människor intuitivt förstår hur de ska använda den nya arbetsmiljön. Utbildning måste vara ett element i förberedelserna innan man flyttar in.”

Diane Stegmeier

Är en globalt anlitad konsult inom arbetsplatsförändring och har också skrivit boken ”Innovations in Office Design: The Critical influence Approach to Effective Work Environments”.

Hon har särskilt studerat människors motstånd mot arbetsplatsförändringar och hur arbetsgivare bör hantera förändring för att få större trivsel och effektivare medarbetare.

Gå till toppen