Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Inte så lätt ändra normer

Om barnen opponerar sig mot värdegrundsarbete och genuspedagogik – ta motståndet på allvar! Uppmaningen kommer från Klara Dolk, forskare vid Stockholms universitet.

Du har skrivit en bok som pekar på att värdegrundsarbete och genuspedagogik inte alltid är smärtfritt och oproblematiskt. Berätta!
– Det är lätt hänt att de vuxna planerar värdegrundsarbetet, och kommer sedan med ”rätt” alternativ, som barnen förväntas följa. Man glömmer ofta bort att barnen faktiskt redan har en relation till världen runt omkring, och att de förstår mer än vad de vuxna tror. De både återskapar och överskrider normer hela tiden.
Du har följt en förskola under ett år, och noterat att barnen ofta reagerar med motstånd när pedagogerna försökte överföra goda normer till dem. Vari ligger den här bångstyrigheten?
– Jag tror att barnen inser att de förväntas ändra sin lek på olika sätt. Då händer det ofta att de säger ifrån, skojar, ifrågasätter, eller helt enkelt vänder ryggen till.
Men hur ska man undvika att genuspedagogik blir ett uppfostringsprojekt, där barnen känner sig styrda uppifrån?
– Jag tänker att man måste ta ett steg tillbaka, titta på det som händer i barnens lek. Ta motståndet, och den kreativitet som finns däri, på större allvar. Ett litet exempel är en pedagog som läste en bok om brandmännen, och betonade att det kunde vara både män och kvinnor. Då kom barnen på nya ord för detta yrke. De föreslog i stället ”brandfolket”. Inte så svårt, men ändå ett sätt att göra barnen delaktiga i diskussionen.
Titeln på Klara Dolks bok är ”Bångstyriga barn — Makt, normer och delaktighet i förskolan”.
Vilka erfarenheter har du av barn och könsnormer? Mejla till inpalivet@sydsvenskan.se
Gå till toppen